Sopiiko lihavuusleikkaus sinulle?

Testaa sopivuutesi »

Ehdot

 • 1. Bariatric Services OÜ, joka on rekisteröity Viron kaupparekisteriin tunnuksella 12190939, ja jonka kotipaikka on Virossa, Tallinnassa, osoitteessa A.H. Tammsaare tee 47 (jäljempänä Bariatric Services), on alueen suurimman sairaalan – Pohjois-Viron aluesairaalan yhteistyökumppani.
 • 2. Bariatric Servicen pääasiallinen toimiala on lihavuuden kirurgisen hoidon potilaiden neuvonta ennen leikkaushoitoa ja leikkaushoidon jälkeen. Leikkaukset tehdään Pohjois-Viron aluesairaalassa (jäljempänä “Sairaala”).
 • 3. Bariatric Services tekee parhaansa vastatakseen kaikkiin kaikkien henkilöiden (jäljempänä Asiakas) esittämiin tarjottavia palveluja koskeviin tiedusteluihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Viestintä Asiakkaiden kanssa tapahtuu pääasiassa sähköpostitse tai puhelimitse ja asiakirjat lähetetään sähköpostitse.
 • 4. Ennen leikkauksen varamista, Bariatric Service pyytää Asiakkaita täyttämään vakiomallisen terveydentilaa koskevan kyselylomakkeen (jäljempänä Kyselylomake), lisäksi esittämään kuvat vastaavista kehon alueista mahdollisen bariatrista kirurgiaa seuraavan plastiikkakirurgisen leikkauksen ollessa kyseessä sekä myös kaikki muut tarvittavat tiedot leikkausta pyytäneen Asiakkaan arvioimiseksi.
 • 5. Asiakkaan on täytettävä Kyselylomake ja esitettävä muut vaaditut tiedot tarkasti ja täydellisesti. Asiakas tiedostaa, että tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa leikkauksen perumiseen. Bariatric Services ei ole vastuussa mistään vahingosta tai tappiosta, jota voi juontua Asiakkaan puutteellisesta kyselylomakkeen täyttämisestä tai täyttämättä jättämisestä ja muiden tietojen tarkasta ja täydellisestä esittämättä jättämisestä.
 • 6. Asiakas tiedostaa, että Bariatric Services ja sairaala käsittelevät Asiakkaan tietoja ja tällaiseen käsittelyyn voidaan soveltaa useita erilaisia hoitohenkilökunnan salassapitovelvollisuutta koskevia määräyksiä, ja valtuuttaa Bariatric Servicen käsittelemään näitä tietoja. Bariatric Service käsittelee kaikkia Asiakkaan esittämiä tietoja ehdottoman luottamuksellisesti ja jakaa tiedot ainoastaan sairaalan kanssa.
 • 7. Asiakkaan toimittamien esitietojen analyysin jälkeen Bariatric Services välittää Asiakkaalle kirurgin mielipiteen siitä, onko leikkaus aiheellista.
 • 8. Bariatric Services ja Asiakas sopivat leikkaushoidon ajankohdasta.
 • 9. Bariatric Services neuvoo Asiakasta ennen leikkaushoitoa ja antaa Asiakkaalle kyseisen leikkauksen kuvailun, muun muassa selvityksen leikkaukseen mahdollisesti liittyvistä riskeistä ja ohjeet leikkaukseen valmistautumisesta. Asiakkaan on pakko käydä läpi kyseinen aineisto ennen leikkausta.
 • 10. Bariatric Services lähettää Asiakkaalle vahvistuksen/laskun ja vahvistaa samalla suunnitellun leikkauksen ajankohdan. Maksu on suoritettava ennen leikkausta. On mahdollista maksaa tilisiirrolla pankkitilille tai paikan päällä pankkikortilla tai käteisellä.
 • 11. Mikäli sairaalassa ilmenee yllättäviä hoitokustannuksia, asiakkaalle ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia. Mikäli sairaalaan on jäätävä pidemmäksi aikaa, Bariatric Service ei kata Asiakkaan sellaisia kustannuksia, jotka liittyvät ylimääräiseen matkustamiseen ja majoitukseen sairaalan ulkopuolella.
 • 12. Asiakas hyväksyy ehdotuksen sähköpostitse tai maksamalla ennakkomaksun. Ehdotuksen hyväksyminen tarkoittaa, että Asiakas on jo lukenut ja hyväksynyt nämä ehdot.
 • 13. Mahdollisten ylivoimaisten esteiden ilmetessä, joiden vuoksi Bariatric Servicen on peruttava tai merkittävästi muutettava varausta, Bariatric Services tarjoaa asiakkaalle vaihtoehtoisia järjestelyjä tai palauttaa maksun Asiakkaalle.
 • 14. Mikäli Asiakas haluaa muuttaa varausta Bariatric Servicen vahvistuksen jälkeen, Asiakkaan on ilmoitettava Bariatric Servicelle sähköpostitse haluamistaan muutoksista. Bariatric Service tekee parhaansa kyetäkseen vastaamaan pyydettyihin muutoksiin.
 • 15. Mikäli Asiakas peruu varauksen, Asiakkaan on ilmoitettava tästä Bariatric Servicelle sähköpostitse. Peruminen voi johtaa vastaavan perumisesta veloitettavan maksun suorittamiseen ajankohdasta riippuen. Perumisesta veloitettava maksu vähennetään varauksen yhteydessä suoritettavasta maksusta ja maksun loppusumma palautetaan Asiakkaalle seitsemän arkipäivän kuluessa perumisesta.
 • 16. Leikkauksen jälkeen Asiakas saa mukaansa suomenkieliset leikkaukseen liittyvät asiakirjat ohjeineen ja suosituksineen.
 • Yhteystiedot

  Kaluri tee 5a, Haabneeme, Viimsi
  +358 50 327 4565
  info@bariatricservices.eu