Spør legen om operasjon for vektreduksjon passer for deg

Test din egnethet »

10 GRUNNER TIL Å VELGE BARIATRIC SERVICES

God verdi pakkepris for slankeoperasjon fra tjenesteleverandøren

Den gjennomsnittlige besparelsen for våre pasienter er 2000 – 5000 EUR, sammenlignet med klinikker i Skandinavia, reisebyråer og andre formidlere.

Alt inkludert i prisen – ingen skjulte eller ekstra kostnader

Vår pris inkluderer alle kostnader i Tallinn – natten før operasjonen på hotell (om nødvendig), all transfer i Tallinn, personlig service og hele sykehusinnleggelsen.

En av Baltikums største sentre for bariatrisk kirurgi

Vårt kirurgiske team har utført mer enn 2000 bariatriske operasjoner og er høyst kompetent innen bariatrisk kirurgi.
Utmerket opplæring og omfattende erfaring har ført til at forekomsten av komplikasjoner er på et minimum.

Behandling av komplikasjonene er inkludert

Vi kan ta oss av alle postoperative komplikasjoner, uansett om de er tidlige eller sene. Styring av sene komplikasjoner krever at man reiser til Tallinn.
90% av komplikasjonene som krever spesiell medisinsk behandling forekommer innen 48 timer etter operasjonen, mens pasienten fortsatt er på sykehuset. I svært sjeldne tilfeller, der akutt medisinsk behandling er påkrevd etter at pasienten er kommet hjem, vil pasienten bli behandlet i henhold til lokale helsetrygdkrav.

Kirurgi ved moderne sykehus av høyeste standard er tryggere for pasienten enn ved små private klinikker

Nord-Estlands Medisinske Senter er det medisinske senteret med høyest nivå i regionen, i stand til å håndtere de mest utfordrende og kompliserte medisinske tilfeller.
Våre kirurger og anestesiologer har utmerket opplæring i bariatri og svært god erfaring også i å behandle bariatriske pasienter med høy kirurgisk risiko.

Forsikring

Pasienten er forsikret mot uventede kostnader – eventuelle uforutsette behandlingskostnader ved sykehuset vil ikke påføre pasienten tilleggskostnader.
Dersom pasienten blir lenger på sykehus, vil Bariatric Services refundere returbilletten eller kjøpe en ny.

Lang innleggelse ivaretar pasientsikkerheten

Våre pasienter blir ved sykehuset 3–4 dager etter operasjonen. Utskriving fra sykehuset er kun tillatt etter at pasienten er i stand til å spise og drikke tilstrekkelig, blodprøver er som forventet og fordøyelsen er normalisert.

Kvaliteten på den bariatriske kirurgien er høyere enn gjennomsnittet i Skandinavia

I henhold til Scandinavian Obesity Surgery Registry er hyppigheten av postoperative komplikasjoner lavere enn i Skandinavia.

Langsiktig rådgivning og oppfølging

Nettkonsultasjoner med kirurg og ernæringsfysiolog tilbys på lang sikt. Skype-konsultasjoner blir stadig mer populære for våre pasienter og setter både pasienten og legen i stand til å kommunisere direkte med hverandre uten å måtte reise.

Tusenvis av fornøyde pasienter
kan ikke ta feil

98% av våre pasienter har vurdert vår tjeneste med høyeste poengsum. Les våre pasientvurderinger

Pasienthistorier