Fråga doktorn om överviktsoperation lämpar sig för dig.

Testa – är detta något för dig? »

10 ORSAKER ATT VÄLJA BARIATRIC SERVICES

Bra värde paketpriset för magsäcksoperation direkt av tjänsteleverantören

Våra patienter sparar i snitt 2000 – 5000 euro i jämförelse med kliniker i Skandinavien, resebyråer och andra mellanhänder.

Allt ingår i priset – inga dolda
eller extra kostnader

I vårt pris ingår alla kostnader i Tallinn – natten före operationen på hotell (vid behov), alla resor i Tallinn, personlig service och hela sjukhusvården.

En av de största centret för bariatrisk kirurgi Baltikum

Vårt kirurgiska team har utfört mer än 2000 bariatriska operationer och har stor erfarenhet på den bariatriska kirurgins område.
Utmärkt utbildning och omfattande erfarenhet har sänkt förekomsten av komplikationer till ett minimum.

Komplikationshantering ingår

Vi kan hantera alla postoperativa komplikationer oberoende av om de är tidiga eller sena. Hantering av sena komplikationer kräver att man reser till Tallinn.
90 % av de komplikationer som kräver ytterligare specialistvård uppträder inom 48 timmar efter operationen, när patienten ännu är på sjukhuset. I mycket sällsynta fall, då det krävs akutvård när patienten redan är hemma, behandlas patienten i enlighet med de lokala sjukförsäkringskraven.

Operationer på ett modernt sjukhus i toppklass är säkrare för patienten än små privata kliniker

Norra Estlands Regionalsjukhus är det mest avancerade medicinska centret i regionen, som kan hantera de mest utmanande och komplicerade medicinska fallen.
Våra kirurger och narkosläkare har utomordentlig utbildning i bariatri och har mycket stor erfarenhet av att behandla även bariatriska patienter med hög risk för kirurgi.

Försäkring

Patienten är försäkrad mot oförutsedda kostnader – eventuella oförutsedda behandlingskostnader på sjukhuset åsamkar inte extra kostnader för patienten.
Vid längre sjukhusvistelse för patienten betalar Bariatric Services kompensation eller köper en ny returbiljett.

Lång sjukhusvistelse garanterar patientens säkerhet

Våra patienter stannar på sjukhuset 3-4 dagar efter operationen. Utskrivning från sjukhuset är tillåten bara när patienten kan äta och dricka tillräckligt, blodproven är de förväntade och tarmfunktionen är återställd.

Kvaliteten på bariatriska operationer är högre än i Skandinavien i snitt

Enligt Scandinavian Obesity Surgery Registry är andelen komplikationer efter operationen till och med lägre än i Skandinavien.

Långtidsrådgivning och uppföljning

Online-konsultering med kirurg och dietist under en lång tid. Skype-konsultationer blir alltmer populära bland våra patienter, då de gör det möjligt för patienten och läkaren att kommunicera direkt med varandra utan att behöva resa.

Tusentals nöjda patienter
kan inte ha fel

98 % av våra patienter har gett våra tjänster högsta betyg. Läs recensioner av våra patienter

Patientberättelser