Nord-Estlands Medisinske Senter » Bariatric Services

Nord-Estlands Medisinske Senter er et av de beste som tilbyr helseomsorg i landet. Vi er en pasientorientert institusjon som har stort fokus på faglighet, innovasjon og samarbeid. Vi har mer enn 3400 ansatte og 800 sengeplasser, og Regionsykehuset består av syv klinikker: anestesiologi, diagnostikk, kirurgi, psykiatri, indremedisin, onkologi, hematologi og etterbehandlingsklinikk.

X-fløyen, som ble åpnet i 2012, er et av de mest moderne sykehusbygg i Østersjøregionen. Den består av topp moderne materiell, som bidrar til stor grad av effektivitet og høy kvalitet på operasjoner, samt høyest mulig grad av sikkerhet for pasienter og personale. Alle bariatriske og plastiske operasjoner blir utført i den nye fløyen. Vi tilbyr våre pasienter svært gode forhold i en nylig renovert avdeling: enerom, TV, WiFi, flott utsikt over Tallinns gamleby og bukt. Vårt personell er dyktig i finsk, russisk og engelsk, faglærte sykepleiere som er meget kyndige hva gjelder behov til overvektige pasienter, og en kirurg som spesialiserer seg i fedmekirurgi som er tilgjengelig døgnet rundt.

En dietetiker (diett-spesialist) gir konsultasjoner til alle pasienter etter deres operasjon, og gir grundige muntlige og skriftlige instruksjoner (på engelsk, russisk og finsk, i henhold til hva som kreves), samt råd og veiledning om kosthold og ernæring for pasienten etter operasjonen. Våre kirurger og anestesileger har fått utmerket fagutdanning i fedmekirurgi. Vår screening og undersøkelser før operasjonen er uttømmende. Dette kombinert med bruk av den nyeste medisinske teknologien har forminsket antallet komplikasjoner til et minimum. Vi utfører 99 % av fedmeoperasjoner laparoskopisk (kikkehullskirurgi). Antall alvorlige komplikasjoner og behovet for konverteringer er svært lavt, omtrent 1 %. Vi har størst erfaring i Estland med behandling av overvektige pasienter med høy kirurgisk risiko.

Sykehusadresse: J.Sütiste tee, Tallinn 13419

TA KONTAKT

Og spør mer informasjon