Fedmeoperation er den mest effektive metode at behandle fedme på i dag og kan dramatisk forbedre dit helbred, livskvalitet og hverdagsoplevelsen med almindelige aktiviteter. De fleste personer, som gennemgår fedmekirurgi, taber deres uønskede vægt, uden at den kommer tilbage. De er sundere, mere aktive og har brug for færre lægemidler, end de gjorde, inden de blev opereret med henblik på vægttab.

Læs mere

Ydermere, resulterer en fedmeoperation i en betydelig ændring i patientens diæt og spisevaner. Kropsvægten mindskes permanent og et antal følgesygdomme mindskes (type 2 diabetes, søvnapnø, for højt blodtryk og kolesterol etc.) og den forventede levealder forlænges. Nøglen til en hver succesfuld behandling af overvægt ligger i patientens diæt og livsstil. En fedmeoperation giver patienten et effektivt værktøj til at holde dem selv på rette kurs.

Hvorfor fedmekirurgi?

Det er let at tabe sig – næsten alle af os har prøvet det. Det er meget sværere oftest umuligt at forhindre, at overvægten vender tilbage (og vi har også alle erfaret dette). Studier har vist, at i bedste tilfælde vil en udvidet konservativ kur resultere i et vægttab på mellem 3 og 5 %. Kun én ud af syv patienter klarer at tabe sig mere end 10 % og bevare vægttabet i mere end et år.

Mange sygdomme relateret til overvægt – type 2 diabetes, søvnapnø, forhøjet blodtryk og kolesterol, kranspulsåreforsnævring etc. – mindskes efter en fedmeoperation. Alt dette har meget positive sundhedsmæssige fordele.

Som et resultat vil patienter, der har fået fortaget en operation, leve længere end de sandsynligvis ville have gjort uden en operation. Den primære årsag til fald i dødeligheden skyldes fald i kategorierne hjerte-kar-sygdomme, diabetes og kræft.

Er en fedmeoperation det rigtige for mig?

Der foreslås en fedmeoperation hvis dit BMI (body mass index) er over 35 kg/m2, eller hvis du har en følgesygdom som følge af overvægt (type 2 diabetes, forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdomme, søvnapnø, forhøjet kolesterol i blodet, nedbrydende ledsygdomme og barnløshed for kvinder), 30 – 34,9 Kg/m2. Inden der skrides til operation, bør alle patienter gennemgå en slankekur ved en af de mere traditionelle metoder. Vi ved dette normalt ikke er effektivt, men det viser at patienten forpligter sig, og er motiveret for at tackle problemet. Studier har vist, at kirurgi er mere succesfuldt i de tilfælde, hvor patienterne først forsøger at tabe sig ved egen hjælp.

Test dig selv »

Og find ud af, om du er kandidat til fedmeoperation

See also our other videos from Bariatric Services Channel in Youtube

Operationer og priser
TEST DIG SELV »

Og find den operation, der passer dig bedst

Hvad man skal vide når du overvejer fedmekirurgi

Hvorfor fedmeoperation?

Menneskers kropsvægt og stofskifteregulering er individuel. Konsekvenserne for kropsvægten af identiske livsstilsændringer er meget forskellige fra menneske til menneske. De, der opnår den forventede vægtmindskning og fastholder den, har ikke brug for kirurgi. En fedmeoperation gør det muligt at opnå en sund kropsvægt også, når ændringer i livsstilen (ernæring, træning, søvn) alene ikke er tilstrækkeligt, eller hvor vægtmindskningen kun er midlertidig.

Gentagne slankekure og en svingende kropsvægt har en tendens til at gøre det grundlæggende stofskifte langsommere. Mange har sikkert oplevet, at en slankekur, der første gang gjorde en i stand til at tabe 10 kg, næste gang kun giver et vægttab på det halve. Men hvorfor er det sådan?

Kroppen prøver efter, hvad vi ved, at bevare sin vægt og kan til en vis grænse tilpasse sig til visse ”sultperioder” ved at gøre stofskiftet langsommere og bevare kropsvægten også ved et indtag af kalorier, der er mindre end normalt. En fedmeoperation hjælper med at løse dette problem.

Hvad er en fedmeoperation?

Ordet fedmeoperation er ikke helt dækkende, eftersom operationens formål er at reducere appetitten og sultfornemmelsen – at gøre patienten mindre sulten. Hvordan opnår man det? Hvis man kirurgisk ændrer mavesækkens og tyndtarmens anatomi, mindskes f.eks. udskillelsen af sulthormonet grelin, de overskydende antal mikrober i tyktarmen ændres og den gensidige kommunikation mellem tarm og hjerne ændres og så videre. Alle disse dele i maskineriet har indflydelse på stofskifte og spisemønstre og dermed på kropsvægten. Efter operationen forbedres valget af ernæring, der opnås en fyldt mavefornemmelse med en mindre mængde føde og med indtagelse af færre kalorier. Eftersom fedtdepoterne mindsker, og andelen af kropsmasse, som er aktiv i forhold til stofskiftet, øges, så forbrændes der for hver kilogram kropsvægt flere kalorier end tidligere.

En fedmeoperation er ikke en skønhedsoperation. Det vigtigste mål for fedmekirurgi er at forbedre menneskers livskvalitet og helbred og forlænge deres levealder.

Hvad er resultatet af en fedmeoperation?

Videnskabelige undersøgelser viser, at det gennemsnitlige langsigtede vægttab ved ikke-kirurgiske metoder (slankekure og træning) er 5-6 % af kropsvægten, og hvis man derudover anvender vægtreducerende medicin, kan det være 7-9 %. Med kirurgisk behandling taber man langsigtet 25 % til 30 % af kropsvægten.

Umiddelbart efter en fedmeoperation kan vægttabet gå meget hurtigt, for mænd f.eks. nogle gange helt op til -25 kg efter en måned. Når der er gået 3-4 måneder, aftager vægttabet, og den laveste kropsvægt opnås i gennemsnit 12 måneder efter operationen. På det tidspunkt har patienten tabt 75-80 % af sin overvægt. Det er normalt og forventeligt, at de fleste patienter derpå tager 5-10 kg på, og kropsvægten stabiliserer sig på et niveau, hvor patienten har tabt 60-70 % af sin overvægt.

* Som med alla medicinska förfaranden kan individuella resultat och erfarenheter variera

Hvor permanent er det vægttab, der kan opnås ved operation?

Forudsætningen for et vellykket langsigtet vægttab er permanente ændringer i ernæring og bevægelsesmønstre. Efter en fedmeoperation er disse ændringer lettere at fastholde, eftersom kroppen accepterer den nye vægt og ikke kæmper imod den.

Der er publiceret mange undersøgelser af de langsigtede effekter af fedmekirurgi. I en oversigt over 87 enkeltstudier fandt man f.eks., at patienterne 10 år efter en operation, der fører næringen forbi mavesækken, gennemsnitligt vejede 28 % mindre sammenlignet med deres vægt før operationen. Kun 3,4 % af patienterne havde efter 10 år taget så meget på, at deres kropsvægt lå på ±5 % i forhold til kropsvægten inden operationen.

1.Golzarand, M., Toolabi, K. & Farid, R. Surg Endosc (2017) 31: 4331. https://doi.org/10.1007/s00464-017-5505-1

Hvornår er en fedmeoperation indiceret, eller: hvem bør overveje en fedmeoperation?

Fedmekirurgi er indiceret, hvis patientens BMI er over 35 kg/m2, uanset om der er opstået sygdomme som følge af overvægten. Hvis BMI’et ligger mellem 30 og 35 kg/m2 betragtes operationen som indiceret, hvis der er diagnosticeret en følgesygdom af overvægten, for hvilken tilstand der kan ventes helbredelse eller forbedring.

Diabetes 2, søvnapnø, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterolniveau, slidgigt, polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er eksempler på lidelser, der har forbindelse til kropsvægten, for hvilke et kirurgisk vægttab giver udmærkede behandlingsmuligheder. Endvidere falder risikoen for at rammes af disse lidelser i fremtiden.

Hvis patientens vigtigste forventninger handler om om en bedring af følgelidelserne, forbedring af livskvaliteten og en forlængelse af den forventede livslængde som rask, vil patienten sandsynligvis være meget tilfreds med en kirurgisk behandling af sin overvægt.

I et nyere studie, hvor patienter, der havde gennemgået fedmekirurgi i Estland 5 år tidligere eller mere, svarede 94%, at deres livskvalitet var meget bedre efter operationen end inden, og hvis de stod i samme situation på ny, ville de beslutte sig for operation igen.

Hvor mange mennesker benytter sig af denne mulighed, og hvorfor gør de det?

I Estland foretages der årligt lidt over 700 fedmeoperationer.

Patienternes vigtigste argumenter for at beslutte sig for operation er gentagne mislykkede slankekure, helbredsproblemer forårsaget af overvægt eller frygt for sygdomme, som kan opstå i fremtiden. Kirurgisk behandling passer til dem, der selv ønsker det, og hvis helbred og dårlige selvfølelse ikke ændres grundlæggende ved tab af blot nogle få kilo.

Selvom overvægt findes ligeligt hos mænd og kvinder, er forholdet mellem kvinder og mænd, der beslutter sig for operation 75/25 i kvindernes favør. Mænd, der beslutter sig for fedmeoperation, er normalt ældre, mere overvægtige og lider under flere følgelidelser end kvinder. Det er vigtigt at vide, at overvægt belaster mænds helbred mere end kvinder, og at den helbredsgevinst, man kan få som følge af vægtreducerende operation, f.eks. i form af reduktion af risiko for en for tidlig død, er større for mænd end for kvinder.

Hvilke risici er forbundet med en fedmeoperation?

Ingen operation er 100% risikofri. Risikoen ved operation afhænger af patientens kropsvægt, alder og helbredstilstand. Risikoen for at dø af bivirkninger af operationen er 1:1000. I vores klinik har dette tal været 1:2000.

De komplikationer, som kan støde til som følge af en fedmeoperation, er stort set de samme som for andre kirurgiske operationer. Sandsynligheden for, at der vil opstå komplikationer under fedmekirurgi er gennemsnitligt 1,5%. Den komplikation, der oftest viser sig, er blødning efter operation (forekomst 1%). Sandsynligvis stopper blødningen uden indblanding, men nogle gange er det nødvendigt med en blodtransfusion eller en ny operation.

Derudover er der mulige senere bivirkninger som dumpingsyndrom, halsbrand, manglende evne til at tåle visse fødevarer eller problemer med at optage visse vitaminer eller mineraler. Hvis man følger anbefalingerne for kompenserende indtagelse af ernæring og vitaminer, kan de fleste bivirkninger undgås.

Lettere eller sværere bivirkninger (der kan behandles) opstår for 2-3 % af de opererede patienter.
I det lange perspektiv er den helbredsrisiko, der følger af overvægten, større end de mulige risici ved operationen.

Hvilke typer fedmeoperationer findes der, og hvad koster de?

De oftest benyttede operationsmetoder er gastrisk sleeve (ca. 50%) og gastrisk bypass (ca. 40%). De andre operationsmetoder – mini-gastrisk bypass, revisionsoperation, gastrisk bånd og gastrisk plikation udgør i alt ca. 10 % af det samlede antal operationer.

Her kan du læse nærmere om, hvad der indgår i pakken.

Hvorfor skal du lade dig operere netop hos Bariatric Services?

Bariatric Services fokuserer på fedmekirurgi og rådgivning vedrørende ernæring, bevægelse og psykologi, der er forbundet med dette. Vi er stolte af vores arbejde og udfører det med glæde. Det kirurgiske team på vores Center for Fedmekirurgi, (dr. Ilmar Kaur og dr. Priit Miidla) gennemfører årligt over 300 fedmeoperationer, hvilket gør os til det største center for fedmekirurgi i Baltikum og Finland. Det store antal operationer per år sørger for, at vores kirurgiske team kan holde en høj professionel standard, og kan tilbyde dig en god og sikker operation.

Hvordan bliver dit liv efter en fedmeoperation?

En fedmeoperation medfører udover vægttab en forbedring af helbredstilstanden samt betydelige ændringer i ernæring og livsstil.

Vores erfaring viser, at patienternes kropslige aktivitetsniveau øges ved vægttab. Uanset om årsagen er reducerede ledsmerter, forbedret selvfølelse, højere motivation eller en inspirerende følelse af frihed og ”lethed”, er resultatet en aktiv livsstil med mere bevægelse.

Ernæringen efter operationen følger anbefalingerne for sund ernæring, er mangesidig med fokus på proteinrige fødevarer. Frygten for efter en operation aldrig mere at kunne spise almindelig mad er udbredt, men grundløs. Forholdet til mad ændres, men det forbliver venligt og respektfuldt. Kulinariske nydelser, smag og oplevelser er også en del af patientens liv efter operationen. Det er derimod sandt, at der normalt sker ændringer af, hvilke typer fødevarer patienten foretrækker, evnen til at opfatte smag og lugt forbedres, hvorfor man ofte undgår fødevarer af dårlig kvalitet.

Til alle opererede patienter anbefaler vi behandling med vitamin- og mineraltilskud i resten af deres levetid for at kompensere for en mulig nedgang i indtag og optagelse af disse stoffer efter operationen.

Ved vægttab stiger fertiliteten for både mænd og kvinder. Vægttabet øger mulighed for graviditet og reducerer samtidigt risiciene ved graviditet og fødsel både for mor og barn. Det anbefales ikke at blive gravid i løbet af 12-18 måneder fra operationen, hvilket er den periode, hvor vægten reduceres, men senere er der ingen forhindringer. Her kan du læse mere om livet efter operationen. 

Derfor kan det være fornuftigt at overveje en fedmeoperation:

 1. Livskvaliteten forbedres for ca. 97% af patienterne
  2. Risikoen for hjertekarsygdomme falder
  3. Blodtrykket normaliseres med 60% sandsynlighed
  4. Stofskiftesyndrom bedres med 80% sandsynlighed
  5. Søvnapnø har 85% sandsynlighed for at helbredes eller forbedres
  6. Kontrollen med diabetes 2 forbedres for alle opererede patienter. Mange patienter behøver ikke længere at medicinere sig mod diabetes
  7. Depression mindsker for 55% af patienterne
  8. Kolesterolniveauet normaliseres med 60% sandsynlighed
  9. Halsbrand forsvinder efter gastrisk bypass
  10. Migræne forsvinder eller bedres med 57% sandsynlighed
  11. Fedtlever helbredes eller bedres i 90% af tilfældene
  12. Symptomer på polysystisk ovariesyndrom reduceres og menstruationscyklus bliver regelmæssig i 78% af tilfældene
  13. Sandsynligheden for befrugtning for kvinder øges betydeligt både i forhold til naturlig og kunstig befrugtning
  14. Der sker en mindskning af lidelser i led og ryg

Udfyld skemaet og find ud af, om en fedmeoperation er noget for dig

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

gastric bypass has changed my life