1.GENERELLE BESTEMMELSER

Nærværende betingelser for behandling af persondata regulerer betingelser for persondata, som er indsamlet via hjemmesiden. Enhver, der udfylder netbaserede formularer på siden, skal godkende betingelserne.

Ejer af hjemmesiden www.bariatricservices.eu og ansvarlig databehandler er Bariatric Services AS, Kaluri tee 5a, Haabneeme, Viimsi, Estland, virksomhedsregisternummer 12190939, e-mailadresse

Bariatric Services’ specialist vedrørende behandling af persondata er Aarne Saareväli, e-mailadresse

Grundlaget for Bariatric Services’ betingelser for behandling af persondata er Den Europæiske Unions databeskyttelsesforordning (GDPR – General Data Protection Regulation) og republikken Estlands lov om beskyttelses af persondata, hvor formålet er at sikre, at behandlingen af persondata sker under hensyn til individets grundlæggende rettigheder og friheder samt i overensstemmelse med almenvellets interesser.

2.FORMÅLET MED OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DATA

Det juridiske grundlag for behandlingen er data er det samtykke, som er givet på nettet af udfylderen af den netbaserede formular (datasubjektet).

De indsamlede oplysninger behandles udelukkende med henblik på udbud af Ydelsen, som omfatter:

  • at vurdere og give et førstehåndssvar, hvorvidt en bariatrisk operation er indikeret for den person, som har foretaget forespørgslen; om vedkommende er en passende kandidat til operation og hvilken operation, der anbefales.
  • at tage kontakt med personen ved hjælp af de kontaktoplysninger, som denne har angivet.

3.HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLES

Vi indsamler og anvender udelukkende oplysninger, som er nødvendige for at opfylde ovennævnte formål.

Bariatric Services behandler hovedsageligt følgende persondata: for- og efternavn, telefonnummer, e-mailadresse, længde, vægt, alder.

I tilfælde af operation også: bopælsadresse, personnummer/fødselsdato, navn og telefonnummer til særlig kontaktperson.

Derudover indsamler vi særlige (følsomme) persondata, nærmere bestemt oplysninger om din sundhedstilstand.

Samtlige nævnte oplysninger afgives af personen selv og frivilligt via vores netformular.

4.OPBEVARING AF DATA

De i punkt 2 beskrevne persondata, som er indsamlet med henblik på udbud af ydelser, opbevares i op til 1 år fra den sidste kontakt at regne.

5.DATASUBJEKTETS RETTIGHEDER

Personen har til enhver tid ret til at:

  • gøre sig bekendt med sine egne persondata;
  • gøre indsigelse og fremkomme med oplysninger vedrørende retten til videregivelse af persondata;
  • klage til myndigheder, som skal overvåge overholdelsen af reguleringen;
  • tage sit samtykke til behandling af persondata tilbage;
  • kræve rettelser i, indskrænkninger i behandlingen af, ophør med behandlingen af eller sletning af indsamlede oplysninger (undtaget i tilfælde, hvor den retslige regulering har bestemt noget andet)

For at gøre dette skal personen indsende en anmodning med det relevante indhold til e-mailadressen . For at fastslå identiteten af personen skal anmodningen komme fra samme e-mailadresse, hvorfra der er givet samtykke til behandling af data. Tilbagetrækning af samtykke har ikke tilbagevirkende kraft.

6.VIDEREGIVELSE AF PERSONDATA TIL TREDJEPART

Alle kundens persondata, som vi har fået kendskab til, behandles som fortrolige oplysninger. Vi videregiver ikke dine oplysninger til nogen tredjepart, bort set fra i tilfælde, hvor det er nødvendigt for, at vi kan udbyde vores ydelser (f.eks. til laboratorier eller hospitaler i tilfælde af operation), eller hvor vi er forpligtet til det af lovgivningen.

7.SIKKERHED

Bariatric Services AS indsamler og gemmer persondata i elektronisk form.

Ved udfyldelse af formularer på nettet er overførslen af oplysninger krypteret mellem den, der besøger vores hjemmeside og vedkommendes apparat på den ene side og vores hjemmeside på den anden.

Afsendelse af en udfyldt netbaseret formular til e-mailadressen for den, der har udfyldt formularen (såfremt det ønskes af den person, der har udfyldt formularen) sker via e-mail.

Videresendelse af oplysninger via internettet eller e-mail er dog aldrig 100% sikkert. Derfor kan vi ikke garantere 100% sikkerhed ved overføring af nogen form for oplysninger.

Hvis vi modtager dine afsendte oplysninger, gør vi alt, hvad vi kan for at sikre dem i vores system. Dine oplysninger gemmes på sikrede servere og sikres ved hjælp af firewalls og krav om kodeord, hvis man vil have adgang til dem.