Överviktskirurgi är den mest effektiva metoden för behandling av fetma idag och den kan drastiskt förbättra din hälsa, livskvalitet och dagliga upplevelser från regelbundna aktiviteter. De flesta människor som genomgår överviktskirurgi blir av med sin oönskade övervikt och håller därefter vikten. De blir friskare, aktivare och behöver färre mediciner jämfört med tiden innan överviktsoperationen.

TESTA SJÄLV »

Fråga doktorn om överviktsoperation lämpar sig för dig

See also our other videos from Bariatric Services Channel in Youtube

Överviktsoperationer och priser
GÖR ETT TEST »

Och ta reda på vilken operation som passar dig bäst