1.GENERELLE BESTEMMELSER

Disse personvernsbetingelsene regulerer betingelser for behandling av personopplysninger som samles via hjemmesiden www.bariatricservices.eu. Alle som fyller ut internettformularet skal samtykke i disse personvernsbetingelsene.

Eieren og den ansvarlige for bruken av internettsiden  www.bariatricservices.eu er Bariatric Services AS, adresse Kaluri tee 5a, Haabneeme, Viimsi, organisasjonsnummer 12190939, e-post .

Datavernspesialist ved Bariatric Services AS er Aarne Saareväli, e-post

Grunnlaget for personvernsbetingelsene til AS Bariatric Services er personvernforordningen i EU og personvernloven i Republikken Estland som har som formål å verne hovedrettighetene og -frihetene til fysiske personer ved behandling av personopplysninger i samsvar med offentlige interesser.

2.FORMÅL OG HJEMMEL VED BEHANDLING AV DATA

Behandling av data er hjemlet i samtykke gitt på internettformularet av den som fyller ut formularet (datasubjektet).

De samlede personopplysningene brukes kun med formål å yte tjenester som inkluderer:

  • Å vurdere og gi et preliminært svar om fedmeoperasjon er tillatt for personen som har sendt forespørselen, om vedkommende er egnet for operasjonen og hvilken operasjon vi anbefaler.
  • Å ta kontakt med personen ved å bruke kontaktdata fremlagt av ham/henne.
  • Å sende tilleggsinformasjon om klinikken og tjenesten til personens e-post. Personen har når som helst mulighet til å velge bort e-postmeldinger som inneholder tilleggsinformasjon ved å fjerne seg selv fra mottakerlisten til den tilsvarende e-posten ved å klikke på den tilsvarende lenken i den mottatte e-posten.

3.HVILKE DATA SAMLES

Vi samler og bruker kun data som er nødvendige for å oppnå forannevnte formål.

Bariatric Services behandler hovedsakelig følgende personopplysninger: for- og etternavn, telefonnummer, e-postadresse, høyde, vekt, alder.

I tilfelle operasjon også følgende opplysninger: bostedsadresse, personnummer/fødselsdato, kontaktpersonens navn og telefonnummer i nødstilfelle.

I tillegg samler vi sensitive personopplysninger som inneholder data om din helsetilstand.

Alle de nevnte dataene fremlegges frivillig av personen selv til oss via vårt internettformular.

4.LAGRING AV DATA

Personopplysninger samlet for å yte tjenester nevnt under punkt 2 lagres opp til 1 år fra siste kontakt. Personopplysninger som samles inn og brukes til yting av medisinske tjenester lagres i henhold til helsetjenestelovens bestemmelser (Health Services Organisation Act).

5.DATASUBJEKTETS RETTIGHETER

Personen har til enhver tid rett til:

  • å se sine personopplysninger;
  • å fremlegge innsigelser og informasjon om rett til overføring av personopplysninger;
  • å inngi klage til tilsynsmyndigheter;
  • å trekke tilbake samtykke om behandling av personopplysninger;
  • å kreve rettelse av personopplysninger, begrense og avslutte behandling av personopplysninger, sletting av innsamlede personopplysninger (unntatt dersom lovbestemmelser fastsetter annerledes).

For dette skal personen oversende søknad per e-post:  . For å kunne identifisere personen skal søknaden sendes fra samme e-mailadresse som man har brukt for å gi samtykke til behandling av personopplysninger. Trekking av samtykke har ingen tilbakevirkende kraft.

6.OVERSENDELSE AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Alle personopplysningene som er blitt kjent for oss behandles konfidensielt. Vi oversender ikke dine opplysninger til tredjeparter, unntatt i tilfelle det er nødvendig for å kunne yte våre tjenester (for eksempel til laboratorium eller sykehus i tilfelle operasjon) eller dersom fastsatt ved lov.

7.SIKKERHET

Bariatric Services AS samler og lagrer personopplysninger elektronisk.

Ved utfylling av internettformularet går data mellom datautstyret til brukeren av hjemmesiden og vår internettside kryptert.

Kopi av det utfylte internettformularet til utfyllerens e-mailadresse (dersom den som fyller ut internettformularet ønsker det) oversendes per e-mail.

Men oversendelse av opplysninger per internett eller e-mail er aldri 100% trygg. Og derfor kan vi ikke garantere at oversendelse av hvilke som helst opplysninger er 100% trygg.

Når vi mottar opplysninger oversendt av deg, gjør vi alt vi kan for å ivareta sikkerheten av disse i vårt system. Dine opplysninger lagres i en sikret server og beskyttes ved bruk av brannmur og passord.