1.YLEISKOHDAT

Nämä Yksityisyysehdot säätävät www.bariatricservices.ee-verkkosivuston kautta kerättävien henkilötietojen käsittelyn ehdot, joihin jokaisen verkkokaavakkeen täyttäjän tulee suostua.

Verkkosivuston www.bariatricservices.eu omistaja ja tietojen vastuullinen käsittelijä on Bariatric Services AS, osoite Kaluri tee 5a, Haabneeme, Viimsi, kaupparekisterikoodi 12190939, sähköpostiosoite

Bariatric Services AS:n tietosuoja-asiantuntija on Aarne Saareväli, sähköpostiosoite

Yrityksen AS Bariatric Services yksityisyysehtojen perustana ovat Euroopan unionin tietosuoja-asetus (GDPR – General Data Protection Regulation) ja Viron tasavallan henkilötietosuojalaki (Isikuandmete Kaitse Seadus), joiden tavoitteena henkilötietojen käsittelyssä on luonnollisen henkilön perusoikeuksien ja -vapauksien suojaaminen sopusoinnussa yleisen edun kanssa.

2.TIETOJENKÄSITTELYN TAVOITE JA OIKEUDELLINEN PERUSTA

Tietojen käsittelyn oikeudellisena perustana on verkkokaavakkeen täyttäjän (rekisteröidyn) verkkokaavakkeessa antama suostumus.

Kerättäviä henkilötietoja käsitellään ainoastaan Palvelun tarjoamistarkoituksessa, joka on:

  • arvioida ja antaa alustava vastaus kysymyksiin, onko bariatrinen leikkaus kyselyn tehneelle henkilölle sopiva käyttöaihe, onko hän sopiva ehdokas leikkaukseen ja millaista leikkausta suosittelemme.
  • henkilöön yhteyden ottaminen hänen toimittamiaan yhteystietoja käyttämällä.
  • lisätietojen lähettäminen henkilön sähköpostiin klinikasta ja palvelusta. Henkilöllä on milloin tahansa mahdollisuus kieltäytyä lisätietoa sisältävistä sähköpostiviesteistä poistamalla itsensä vastaavalta sähköpostin vastaanottajalistalta klikkaamalla vastaavaa linkkiä vastaanotetussa sähköpostissa.

3.MILLAISIA TIETOJA KERÄTÄÄN

Keräämme ja käytämme ainoastaan sellaisia tietoja, joita tarvitaan edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Bariatric Services käsittelee pääasiassa seuraavia henkilötietoja: etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, pituus, paino, ikä.

Leikkauksen yhteydessä lisäksi: kotiosoite, henkilötunnus/syntymäaika, yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero poikkeuksellisten tilanteiden varalta.

Lisäksi keräämme erilaisia (arkaluontoisia) henkilötietoja, joita ovat terveystilaasi koskevat tiedot.

Kaikki mainitut tiedot henkilö esittää verkkokaavakkeellamme itse ja vapaaehtoisesti.

4.TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Kohdassa 2 kuvatun palvelun tarjoamista varten kerättyjä henkilötietoja säilytetään enintään yksi vuosi viimeisimmästä yhteydenotosta lukien. Terveydenhuollon palvelujen tarjoamiseen kerätyt ja käytetyt henkilötiedot säilytetään terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain säännösten mukaisesti.

5.REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Henkilöllä on oikeus koska tahansa:

  • tutustua omiin henkilötietoihinsa;
  • esittää vastaväitteitä ja tietoa henkilötietojen siirto-oikeudesta;
  • esittää valitus valvovalle viranomaiselle;
  • perua henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumuksensa;
  • vaatia henkilötietojen korjaamista, käsittelyn rajoittamista, kerättyjen henkilötietojen poistamista (pl. siinä tapauksessa, jossa lainsäädäntö säätää toisin)

Tätä varten henkilö esittää vastaavan tahdonilmaisun sähköpostiosoitteeseen Tahdonilmaisun pitää henkilöllisyyden toteamiseksi tulla samasta sähköpostiosoitteesta, josta suostumus henkilötietojen käsittelyyn on annettu. Suostumuksen perumisella ei ole takautuvaa vaikutusta.

6.HENKILÖTIETOJEN TOIMITTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Kaikkia tietoomme tulleita asiakkaan henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina tietoina. Emme toimita tietojasi millekään kolmannelle osapuolelle, paitsi siinä tapauksessa, että se on tarpeen palvelumme tarjoamisessa (esimerkiksi laboratorio tai sairaala leikkauksen toteutumisen yhteydessä) tai mikäli laki velvoittaa siihen.

7.TURVALLISUUS

Bariatric Services AS kerää ja tallentaa henkilötietoja sähköisessä muodossa.

Verkkokaavakkeiden täytössä on tietojen liikkuminen kotisivulla kävijän laitteen ja verkkosivustomme välillä suojattu.

Täytetyn verkkokaavakkeen kopion lähettäminen täyttäjän sähköpostiosoitteeseen (verkkokaavakkeen täyttäjän niin toivoessa) tapahtuu sähköpostitse.

Tietojen toimittaminen internetin kautta tai sähköpostitse ei kuitenkaan koskaan ole 100-prosenttisen turvallista. Tästä johtuen emme voi taata minkään tiedon toimittamisen turvallisuutta 100-prosenttisesti.

Saatuamme toimittamasi tiedot haltuumme teemme kaikkemme, jotta niiden turvallisuus olisi järjestelmässämme varmistettu. Tietojasi säilytetään suojatuissa palvelimissa, joissa ne ovat suojatut palomuurilla ja salasanan vaativalla pääsyllä.