Har du tenkt om en slankeoperasjon kunne være en løsning for deg i kampen mot overvekt, er det godt å vite om privatklinikken Bariatric Services som er spesialiert seg på slankeoperasjoner. Vi tilbyr både grundig konsultasjon før operasjonen og langvarig oppfølgning etterpå av kirurgen og ernæringsfysiolig samt annet personell.

I 2022 utførte vi 525 slankeoperasjoner. Dette er 150 flere enn 2021. Mest utført operasjon var Gastric Standard Bypass (361), deretter Gastrtic Sleeve (95) og minst av alt Mini Bypass (84). I tillegg ble det også 25 reoperasjoner. Sammenliknet med 2021er tallet til utførte bypass operasjonen blitt en del større, dette hovedsakelig på bekostning av sleeve. Alle operasjonstyper som vi tilbyr, er trygge og effektive. Individuelt valg avgjøres i samarbeid med pasienten. Slankeoperasjoner er 100% kikkhullskirurgi, det tar kort tid til å komme seg i bevegelse igjen etter inngrepet. 99% av våre pasieneter kan forlate klinikken dagen etter.

Bariatric Services noterer alle komplikasjoner. Av de 525 operasjoner i 2022 var det 2 tilfeller med alvorlige komplikasjoner, der pasient trengte en ny operasjon eller blodoverføring. I det ene tilfelle var problemet lekkasje i koblinger, det andre tilfellet var årsaket av tarmslyng. Begge pasienter ble bra igjen etter behandlingen. Mindre alvorlige bivirkninger, som små blødninger, oppkast, smerte eller feber rett etter operasjoner, oppsto ved 8 tilfeller – alle disse pasientene ble bra uten en ny kirurgisk hjelp.

Vår behandlings-kvalitet er svært høy, å bli operert hos oss er trygt. Dette er resultat av flere års erfaring, spesialisering på det ene området, høyt utdannet personell og godt innarbeidede rutiner. Våre kirurger Dr Kaur og Dr Kirss er veldig erfarne. Nesten to tredjedel av slankeoperasjoner i Estland utføres hos Bariatric Services, vi er blant de største i Norden og Baltikum.

Sjefskirurg i Bariatric Services, Dr Ilmar Kaur utfører personlig over 600 slankeoperasjoner i året. I tillegg til sin egen klinikk, er han også verdsatt kirurg i de offentlige sykehus. Siden 2006 har han operert til sammen mere enn 5000 estiske og utenlandske overvektige pasienter. Dr. Kaur er Estlands mest kjent og erfaren kirurg innen bariatrisk kirurgi. Han har spesialisert seg på slankeoperasjoner. Han er president i fagforeningen og arrangerer kurs i bariatrisk kirurgi for kirurger fra inn- og utlandet.

Den andre kirurgen Dr Jaan Kirss jr begynte i Bariatric Services i 2022. I dag er han godt likt og imottatt av kollegaer og pasienter. Dr. Kirss setter stor pris på samarbeidet og han har sagt: „En pasient velger seg ofte kirurgen, men det er viktig å vite at bak en god kirurg er alltid et godt mannskap. Dette mannskapet vil sikre et godt behandlingsresultat.“

I følge forskninger kan de klinikker som utfører minst 100 operasjoner i året, tilby behandling av beste kvaliteet. Derfor er det veldig viktig å undersøke klinikkens og kirurgens bakgrunn før man tar avgjørelsen – hvor mange operasjoner i året utføres, hvilken oppfølgning tilbyr man etter operasjonen og hvilke erfaringer deler tidligere opererte.

En vellykket operasjon er forutsetning for en fornøyd patsient og rask helbredelse. Men dette er ikke nok. For å holde den nye og lavere vekten i lang sikt, bør pasientens spisevaner, tankeganger, livsstilen endres. For å endre gamle rutiner trenger man støtte av spesialister.

Flere utførte operasjoner årlig, erfaring og kunnskaper hjelper oss å minimalisere postoperative komplikasjoner, sikre mest mulig smertefritt og kort helbredelse samt beste behandlings resultat.

Bariatric Services er en klinikk man kan stole på. Dette bekrefter våre pasieneter som kommer fra Finland, Norge, Sverige, England, Irland og Island, der kvalitets standarder i helsesektoren er svært høye.

Fyll ut skjemaet for å få vite om en slankeoperasjon kan være en løsning for deg, for å få
lettere liv fo framtiden: https://www.bariatricservices.eu/no/testskjema/