Bariatric Services er den eneste medisinsk institusjon i Estland som har spesialisert seg kun på bariatrisk kirurgi og ernæringsrådgivning. Spesialisering på ett enkelt område gir oss mulighet til å tilby sikker og effektiv behandling av høy kvalitet. Vårt mål er å gi våre kunder mulighet til å leve et kvalitativt sunnere og lettere liv.

Vi har erfaring fra mer enn 10 år innen bariatrisk kirurgi, i løpet av den perioden har vi vokst til den største bariatrisk klinikk i Baltikum og Finland og er blandt de 4 største i Skandinavia. Men for at vi har spesialisert oss bare på bariatrisk kirurgi og ikke har pasienter innen annet fag, kan vi holde vår klinikk passe liten for å tilby personlig services samt koselig stemning for våre pasienter.

Rundt to tredjedeler av pasientene våre kommer fra land der forventningene til kvaliteten på helsetjenestene er svært høye: f.e Finland, Norge, Sverige, Storbritannia og Island – dette er bekreftelse på kundenes tilfredshet og vår høy kvalitet.

Operasjoner utføres enten av dr Ilmar Kaur eller dr Jaan Kirss.

Kirurger

Vår hovedkirurg Dr. Ilmar Kaur er den mest fremtredende og har lengst erfaring innen fedmekirurgi i Estland. Han er også president for Estlands Forening for Bariatrisk og Metabolsk Kirurgi og gir autorisasjon til fedmekirurger i Estland. Ilmar Kaur utfører ca. 400 fedmeoperasjoner i året. Hans begavede hender og gylne hjerte er også verdsatt av hans pasienter. Doktor Kaur ble valgt til Årets Lege 2012.

Dr. Jaan Kirss begynte i Bariatric Services-teamet i starten av 2022, og utfører fedmeoperasjoner. Før han begynte i Bariatric Services-teamet, studerte og jobbet Jaan Kirss i en lang periode i Finland.
I følge Dr. Jaan Kirss er arbeidskulturen på Bariatric Services-klinikken typisk Skandinavisk. Hans oppfatning er at det Estiske helsesystemet har en litt mer personlig tilnærming enn det Finske. Estiske pasienter velger noen ganger en lege uten å se teamet bak dem. God omsorg er fortsatt garantert av et velfungerende team, sier Kirss.

Vårt team

Hele teamet vårt har lang erfaring innen fedmekirurgi og vi forbedrer stadig våre ferdigheter. Utmerket opplæring og omfattende erfaring gjør at vi kan tilby pasientene helsetjenester av høy kvalitet.
En godt utført operasjon er avgjørende for å lykkes med både behandlingen og pasientens tilfredshet. Dette alene løser imidlertid ikke de overordnede problemene knyttet til overvekt og forekomst av overvekt. Nøkkelen til varig vekttap er endringene i pasientens ernærings-, tenkning- og treningsvaner, altså endring av livsstilen som en helhet. For å oppnå dette kan vi tilby støtte fra vår side i form av ernæringsråd.

MØT TEAMET

Vårt team

Heli Pihelgas

La meg introdusere meg selv, mitt navn er Heli Pihelgas, og vil være din Norske kundeansvarlig og kontaktperson, på reisen mot et lettere liv.

Våre sykehus

Bariatric Services utfører operasjoner i Fertilitas sine lokaler. Fertilitas er det største private sykehuset i Estland. Bariatric Services bruker eget operasjonsstue, wake-up rom, pasientavdelinger og legekontorer.

I slutten av 2021 ble den store oppussingen utført, det ble bygget 4 helt nye operasjonsrom. I tillegg ble alle andre sykehusfasiliteter renovert, inkludert pasientavdelinger.

TA KONTAKT

Og spør mer informasjon