Vad är inkluderat i priset
PRISLISTA

Se priser för överviktsoperationer i prislistan

  • Krävt BMI: Från 30kg/m2
  • Förväntad viktminskning: 70-80 % av överflödig kroppsvikt
  • Operationstid: 1-1,5 timme
  • Sjukhusvistelse: 3 nätter
  • Sjukfrånvaro: 2-3 veckor
  • Behov av kosttillskott: Livslångt behov

Laparoskopisk gastrisk sleeve (Gastric Sleeve) operation är en effektiv överviktsoperation. Det ger en något mindre viktnedgång än gastric bypass, men den är tekniskt enklare att utföra. Tekniken för sleeve-gastrectomy har förbättrats avsevärt under senare år, med slankare och längre rör samt fullständig avlägsning av övre delen av magsäcken, vilket ger bättre och mer varaktig viktminskning.

Gastric Sleeve är mer ”naturlig” än gastric bypass, då det man äter fortsätter att passera genom alla delar av mag-tarmkanalen. Man undviker även några specifika biverkningar som är kopplade till bypass operationen.

gastric sleeve operationUnder denna operation (gastric sleeve) avlägsnas en stor del (85%) av magsäcken och man skapar en rör med ca 2-2,5 cm i diameter av den återstående delen. Därmed minskar man magsäckens volym och mängden mat som kan ätas. Gastric sleeve reversibilitet: inte möjlig.

Hur fungerar Gastric Sleeve? 

Gastrisk sleeve operation minskar aptiten (hungern) och mängden mat man äter. Aptiten minskar på grund av att den del av magen som producerar hungerhormonet ghrelin avlägsnas. En magsäck som minskas till 100-150 ml, jämfört med den normala stoleken på 1500 ml, fylls upp anmärkningsvärt snabbt, med mättnadskänsla från endast några få matbitar. Även det snabbare flödet av mat från magsäcksäcksröret till tunntarmen inverkar på aptitminskningen eftersom tunntarmens kontakt med nyss äten mat förstärker känslan av att magen är full.

Läs mer

Den huvudsakliga skillnaden för sleeve-gastrektomi jämfört med bypassoperationen är att efter gastrisk sleeve ingreppet flödar maten fortfarande genom alla delar av matsmältningssystemet och av den anledningen påverkas inte upptaget av näringsämnen (inklusive vitaminer och mineraler) och läkemedel. Efter operationen kan magsäcken och tolvfingertarmen fortfarande undersökas laparoskopiskt, vilket är betydelsefullt för patienter med vissa typer av mag- och gallsjukdomar.

Möjliga komplikationer efter Gastric Sleeve

Tidiga: bukhinneinflammation; postoperativ blödning; blodpropp i djupa vener och lungartären; hjärtinfarkt; lunginflammation; bukabscesser; sårinfektioner; förträngning av magsäcksröret; svårigheter att svälja.

Sena: uttänjning av magsäcksröret och viktökning efter initial viktminskning; halsbränna; gallsten; förstoppning; diarré; överskottshud; håravfall; dumpningssyndrom.

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Dr Ilmar Kaur tells why the popularity of gastric sleeve has risen in recent years.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis resulterar sleeve gastrektomi i något lägre minskning av överflödig kroppsvikt än ett gastrisk bypass ingrepp, men den är tekniskt enklare att utföra och hjälper att undvika vissa specifika negativa effekter av bypass operation, såsom malabsorption av vitaminer och mineraler. Denna operation rekommenderas i synnerhet för personer som har ett BMI under 45kg/m2 eller om en laparoskopisk bypass operation skulle bli svår att utföra på grund av tunntarmsadhesioner orsakade av tidigare operationer.

GÖR ETT TEST

Och ta reda på om du lämpar dig för denna operation

Läkare var mycket trevlig och gjorde ett professionellt

LÄS HELA BERÄTTELSER