Bariatric Services AS - En av de största centret för överviktskirurgi Baltikum

Bariatric Services team utför 300-400 viktminskningsoperationer om året vilket gör oss till ett av de största bariatriska kirurgimottagningar i Baltikum och Finland. Våra kirurger har erfarenhet av bariatrisk kirurgi från år 2005.

För bästa resultat och för patientens säkerhet, är det viktigt att operationen utförs av en specialiserad kirurg med omfattande expertis av denna typ av operationer. Alla våra kirurger är specialiserade antingen inom bariatrisk kirurgi eller plastikoperationer och utför årligen hundratals operationer.

Dr Ilmar Kaur

Vår chefskirurg – Doktor Ilmar Kaur är Estlands främste kirurg inom bariatrisk kirurgi.Doktor Kaur har den mest framstående och längsta erfarenheten inom bariatrisk kirurgi i Estland.Utöver det är han ordförande i det estniska samfundet för bariatrisk och metabolisk kirurgi och ackrediterar andra kirurger i Estland inom bariatrisk kirurgi.

Vårt team

Vårt medicinska team har över tolv års erfarenhet inom området överviktskirurgi och vi förbättrar fortlöpande våra färdigheter.

Tillsammans har vårt team redan utfört över 2000 överviktsoperationer.

MÖT TEAMET

Vårt team

Våra sjukhus

Bariatric Services utför överviktsoperationer vid två ledande sjukhus i Estland – Nordestlands Regionsjukhus (Põhja-Eesti Regionaalhaigla) og det privatägda sjukhuset Fertilitas. Båda våra sjukhus har stor erfarenhet i bariatri och är fokuserade på att leverera medicinska tjänster av högsta klass samt att säkra våra patienters komfort och belåtenhet.

Bariatric Services kirurger og teamet som betjänar patienterna i övrigt er det samma vid båda sjukhusen.

Nordestlands Regionsjukhus är Estlands största offentligt ägda sjukhus med över 3 400 anställda och 800 sängplatser. I 2010 öppnades den nye X-byggnaden som är en av de mest moderna sjukhusbyggnader i Östersjöområdet – 100% digital og modern.

Läs vidare och titta på bilder »

Fertilitas är det största privata sjukhuset i Estland. Sjukhuset har 70 sängplatser og ett modernt medicinskt och diagnostiskt komplex med fyra operationssalar og en intensivavdelning som fullt ut motsvarar nutidens krav. I oktober 2014 etablerade man en ny og modern operationssal, särskilt avsedd för bariatriska operationer.

Läs vidare och titta på bilder »

TA KONTAKT

Och fråga mer information