Bariatric Services är den enda medicinska institutionen i Estland som är specialiserad på enbart överviktskirurgi och relaterad näringsrådgivning. Vi är specialiserade inom ett enda område, vilket gör att vi kan erbjuda säker, effektiv och högkvalitativ behandling. Vårt mål är att göra det möjligt för dem som vi behandlar att kunna leva hälsosammare och få en bättre livskvalitet.

Vårt sjukhus har varit i drift sedan år 2011 och har vuxit till det största centret för bariatrisk kirurgi i Estland. Över hälften av alla bariatriska operationer i landet sker här hos oss. Vi är även ett av de fyra största centren i Skandinavien. Samtidigt är vårt center litet nog när det kommer till lokaler och personal, för att vi skall kunna ha en hemtrevlig och trygg atmosfär.

Tillförlitligheten och den höga kvaliteten hos våra tjänster framgår av det faktum att ungefär två tredjedelar av våra patienter kommer från länder där förväntningarna på vårdtjänstkvaliteten är väldigt hög, såsom Finland, Norge, Sverige, Storbritannien och Island.

Bariatric Services team utför 500 viktminskningsoperationer om året vilket gör oss till ett av de största bariatriska kirurgimottagningar i Baltikum och Finland.

Kirurger

Dr Ilmar Kaur är den ledande bariatriska kirurgen i Estland. Dr Kaur har den längsta och mest framstående erfarenheten inom området bariatrisk kirurgi i Estland. Han är även ordförande för Estonian Society for Bariatric and Metabolic Surgery och ackrediterar andra bariatriska kirurger i Estland. Ilmar Kaur utför ungefär 400 viktminskningsoperationer om året. Hans begåvade händer är lika uppskattade av patienterna som hans hjärta av guld. Dr Kaur har tilldelats det estniska priset Årets läkare år 2012.

Dr Jaan Kirss anslöt sig till teamet på Bariatric Services i början av år 2022 och utför bariatriska operationer här. Dessförinnan studerade och arbetade dr Kirss en lång tid i Finland.
Enligt dr Jaan Kirss är arbetskulturen hos Bariatric Services klinik väldigt skandinavisk. Han anser att det estniska sjukvårdssystemet har ett lite mer personligt förhållningssätt än det finska. Estniska patienter väljer ibland en läkare utan att träffa teamet bakom. Bra vård garanteras likafullt av ett välfungerande team, försäkrar dr Kirss.

Vårt team

Vår medicinska team är mycket erfaret och förbättrar ständigt sin kompetens för att kunna erbjuda våra patienter vårdtjänster av högsta kvalitet. Utmärkt utbildning och lång erfarenhet har nedbringat förekomsten av komplikationer till ett minimum.

En väl utförd operation är mycket viktig för en framgångsrik behandling och patientens nöjdhet. Men, den löser inte i sig själv hela problemet med övervikt och dess uppkomst. Nyckeln till permanent viktminskning är förändringar i patientens kost-, tanke- och träningsvanor, d.v.s. en förändring av hela livsstilen. För detta kan vi erbjuda stöd från vår sida i form av kostrådgivning.

MÖT TEAMET

Vårt team

Våra sjukhus

Bariatric Services utför operationer i Estlands största privata sjukhus, “Fertilitas”, där vi har vår egen operationssal, uppvakningsrum, patientavdelningar och läkarkontor.

I slutet av år 2021 slutfördes stora renoveringar. Under dessa byggdes fyra helt nya operationssalar. Dessutom renoverades alla andra sjukhuslokaler, inklusive patientavdelningarna.

TA KONTAKT

Och fråga mer information