Vad är inkluderat i priset
PRISLISTA

Se priser för överviktsoperationer i prislistan

  • Förväntad viktminskning: 50% av överflödig kroppsvikt
  • Operationstid: 1-2.5 timmar
  • Sjukhusvistelse: 3-4 nätter
  • Sjukfrånvaro: 2-3 veckor

Med revisionskirurgi  avses olika bariatriska procedurer som genomförs efter någon annan huvudsaklig överviktsoperation. Beroende på den primära operationen kan det finnas olika anledningar till revisionskirurgi men oftast utförs det p.g.a. otillräcklig viktminskning eller en ny viktökning. Till exempel när resultatet av ett första lap-band ingrepp är otillfredsställande eller det implanterade bandet tolereras dåligt kan bandet avlägsnas med samtidig gastric bypass eller sleeve operation.

Vi utför omkring 50 revisionsoperationer om året. De flesta av dessa kan utföras laparoskopiskt helt säkert även efter öppen primär kirurgi. Revisionprocedurer är alltid komplexa och kräver utomordentliga kirurgiska färdigheter samt god kännedom om anatomiska och kirurgiska principer som är nödvändiga för hållbar viktminskning. Innan man överväger en omoperation är det viktigt att ha detaljerad historik om viktminskning, aptitkontroll, ätmönster och motsatta resultat efter primära procedurer för att förstå vad som gått fel. Ytterligare instrumentella undersökningar, som övre gastrointestinal endoskopi och radiografi, utförs alltid innan en definitiv behandlingsplan utarbetas.

Viktminskning efter revisionskirurgi är vanligtvis långsammare och mindre än efter primär kirurgi. Vanligtvis kan man förvänta sig en minskning på 50 % av övervikten som patienten har vid tillfället för sekundär kirurgi, vilket betraktas som tillfredsställande.

Kontaktformulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Dr Ilmar Kaur tells what are the main reasons for revision bariatric surgery

GÖR ETT TEST

Och ta reda på om du lämpar dig för denna operation

I was extremely happy with everything

LÄS HELA BERÄTTELSER