Kliniikkamme, Bariatric Services, on yksityisklinikka Virossa, joka on erikoistunut juuri lihavuusleikkauksiin ja tähän liittyvään ravitsemusneuvontaan. Tavoitteenamme on, että hoitamamme ihmiset voisivat elää terveemmin ja kokisivat tämän kautta elämänlaatunsa paranemista.

Olemme olleet toiminnassa jo yli 10 vuotta. Tänä aikana olemme kehittyneet potilasmäärällä mitattuna suurimmaksi lihavuusleikkaus keskukseksi Baltianmaissa. Vastaavaa keskusta ei ole tällä hetkellä myöskään Suomessa. Samoin kuulumme myös Skandinaaviassa 3 suurimman keskuksen joukkoon. Samalla keskuksemme on tilojen ja henkilökunnan osalta riittävän pieni, jotta kotoisen, turvallisen ilmapiirin luominen ja säilyttäminen on mahdollista.

Laadukkaan työn tekeminen on meille sydämen asia.  Työmme luotettavuudesta ja laadusta kertoo myös se, että hoidamme potilaita, ihmisiä, jotka tulevat keskukseemme useista eri maista. Virolaisten potilaiden lisäksi meillä hoidetaan eniten juuri Suomesta, Norjasta, Ruotsista, Isosta-Britanniasta sekä Islannista tulevia potilaita, ihmisiä. Näistä maista tulevien potilaiden, odotukset terveydenhoitopalvelun laadun osalta ovat erittäin korkeat. Tähän olemme työssämme pystyneet vastaamaan.

Kirurgit

Tri Ilmar Kaur on kokenein lihavuuskirurgiaan erikoistunut kirurgi Virossa.  Ilmar Kaur:lla on kokemusta lihavuuskirurgian alalla jo vuodesta 2006. Hän suorittaa noin 600 lihavuusleikkausta vuodessa ja on suorittanut yhteensä yli 4000 lihavuusleikkausta.

Tri Kaur on myöskin Viron bariatrisen ja metabolisen kirurgian yhdistyksen puheenjohtaja. Hän on ollut itse kouluttamassa sekä järjestämässä bariatriaa koskevia koulutustilaisuuksia virolaisille ja muiden maiden kirurgeille.

Meille ihmisille on oleellista, miten meidät persoonana, ihmisenä kohdataan. Merkittävä osa onnistunutta hoitoa on myös potilaan kokema hoitavan kirurgin empatiakyky ja inhimillinen välittäminen. Potilaat luonnehtivat Ilmar Kauria lämpimäksi ja välittäväksi ihmiseksi, joka selvittää asiat potilaalle ymmärrettävästi.

Tri Jaan Kirss liittyi Bariatric Services’n tiimiin vuoden 2022 alussa ja suorittaa täällä lihavuusleikkauksia. Ennen Bariatric Services-tiimiin tuloaan Jaan Kirss opiskeli ja työskenteli pitkään Suomessa.

Vuosina 2013-2021 hän työskenteli gastrokirurgina sekä Vaasan keskussairaalassa että Turun yliopistollisessa sairaalassa.
Tri Jaan Kirsin mukaan Bariatric Services – klinikan työkulttuuri on hyvin skandinaavinen. Hänen mielestään Viron lääketieteellinen järjestelmä on lähestymistavaltaan hieman henkilökohtaisempi kuin suomalaisessa. Virolainen potilas valitsee välillä itselleen lääkärin, näkemättä tiimiä siellä takana. Hyvän hoidon takaa silti hyvin toimiva tiimi, Kirss vakuuttaa.

Pitkän Suomessa asumisen ja työskentelynsä ansiosta Tri Jaan Kirss puhuu suomea ja ruotsia sekä on hyvin perillä suomalaisesta lääketieteen elämästä. Jaan Kirsin johdolla molemmista kirurgeistamme tuli Suomen Lihavuus- ja metaboliakirurgian yhdistyksen (LIME RY) jäseniä, he ovat ensimmäiset ulkomaalaiset jäsenet tässä yhdistyksessä!

Tiimimme

Hyvin suoritettu leikkaus on hoidon onnistumisen ja potilaan tyytyväisyyden kannalta hyvin oleellista. Tämä kuitenkaan yksistään se ei ratkaise koko ylipainoon, sen syntymiseen liittyvää ongelmaa. Avain pysyvään painonpudotuksen on tarvittavat muutokset potilaan ravitsemus-, ajattelu- ja liikuntatottumuksissa, elämäntavoissa kokonaisuutena. Aikaisempien, itselle haitallisten rutiinien tunnistaminen ja muutoksen löytäminen on tärkeää. Tähän pystymme tarjoamaan omalta puoleltamme tukea ravitsemusneuvonnan muodossa.

Erinomainen koulutus sekä vankka kokemus ovat auttanut meitä vähentämään kirurgiaan liittyviä riskejä ja pudottaneet komplikaatioiden määrän minimiin.  Kokemukseen pohjautuvat käytännöt edesauttavat nopeaa leikkauksesta toipumista sekä vievät parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Tutustu Tiimimme

Tiimimme

Sairaala

Bariatric Services suorittaa leikkauksia Viron suurimman yksityissairaalan ”Fertilitas” tiloissa, joissa meillä on oma leikkaussali, herätyshuone, potilasosasto, lääkärin ja ravitsemusterapeutin vastaanotot.

Vuoden 2021 lopussa valmistuivat isot peruskorjaukset, joiden aikana rakennettiin 4 kokonaan uutta leikkaussalia yksi juuri lihavuuskirurgian varteen. Lisäksi kaikki muut sairaalatilat, mukaan lukien potilashuoneet, uusittiin.

Sairaala tarjoaa potilaille laadukkaat ja viihtyisät tilat remontoiduissa huoneissa. Lisämaksusta koko huoneen voi varata yksityiskäyttöön, tai siellä voi majoittua yhdessä seuralaisen kanssa.

Lääketiede ja lihavuuskirurgia Virossa

TESTAA SOPIVUUTESI

Kysy lääkäriltä, sopiiko lihavuusleikkaus Sinulle