Bariatric Services AS - Suurin laihdutusleikkauskeskus Virossa

Kliniikkamme, Bariatric Services, on yksityisklinikka Virossa, joka on erikoistunut juuri lihavuusleikkauksiin ja tähän liittyvään ravitsemusneuvontaan. Tavoitteenamme on, että hoitamamme ihmiset voisivat elää terveemmin ja kokisivat tämän kautta elämänlaatunsa paranemista.

Leikkaukset suoritetaan yksityissairaalan AS Fertilitaksen tiloissa, joskus myös Pohjois-Viron aluesairaalassa. Nämä sairaalat suorittavat vuosittain 60-65% kaikista Virossa toteutetuista lihavuusleikkauksista. Lihavuusleikkauksia molemmissa sairaaloissa suorittaa Viron alan johtava erikoislääkäri Ilmar Kaur.

Laadukkaan työn tekeminen on meille sydämen asia.  Työmme luotettavuudesta ja laadusta kertoo myös se, että hoidamme potilaita, ihmisiä, jotka tulevat keskukseemme useista eri maista. Virolaisten potilaiden lisäksi meillä hoidetaan eniten juuri Suomesta, Norjasta, Ruotsista, Isosta-Britanniasta sekä Islannista tulevia potilaita, ihmisiä. Kyseisissä maissa terveydenhoito on korkeatasoista. Näistä maista tulevien potilaiden,ihmisten odotukset terveydenhoitopalvelun laadun osalta ovat erittäin korkeat. Tähän olemme työssämme pystyneet vastaamaan.

Tri Ilmar Kaur

Tri Ilmar Kaur on kokenein lihavuuskirurgiaan erikoistunut kirurgi Virossa.  Ilmar Kaur:lla on kokemusta lihavuuskirurgian alalla jo vuodesta 2006. Hän suorittaa noin 400-450 lihavuusleikkausta vuodessa ja on suorittanut yhteensä yli 3000 lihavuusleikkausta. Erinomainen koulutus sekä vankka kokemus ovat pudottaneet komplikaatioiden määrän minimiin.

Tri Kaur on Viron huomattavin ja kokenein kirurgi lihavuusleikkausten alalla. Hän on Viron ainoa juuri tälle alalle omistautunut kirurgi. Tri Kaur on myöskin Viron bariatrisen ja metabolisen kirurgian yhdistyksen puheenjohtaja. Hän on ollut itse kouluttamassa sekä järjestämässä bariatriaa koskevia koulutustilaisuuksia virolaisille ja muiden maiden kirurgeille.

Meille ihmisille on oleellista, miten meidät persoonana, ihmisenä kohdataan. Merkittävä osa onnistunutta hoitoa on myös potilaan kokema hoitavan kirurgin empatiakyky ja inhimillinen välittäminen. Potilaat luonnehtivat Ilmar Kauria lämpimäksi ja välittäväksi ihmiseksi, joka selvittää asiat potilaalle ymmärrettävästi. Olemme nähneet, miten useat potilaat tahtovat ottaa häneen yhteyttä myös leikkauksen jälkeen. Usein potilaat tahtovat tulla jakamaan iloa omista onnistumisista sekä etsimään yhdessä ratkaisuja mahdollisesti mieleen nousseisiin kysymyksiin.

Tiimimme

Hyvin suoritettu leikkaus on hoidon onnistumisen ja potilaan tyytyväisyyden kannalta hyvin oleellista. Tämä kuitenkaan yksistään se ei ratkaise koko ylipainoon, sen syntymiseen liittyvää ongelmaa. Avain pysyvään painonpudotuksen on tarvittavat muutokset potilaan ravitsemus-, ajattelu- ja liikuntatottumuksissa, elämäntavoissa kokonaisuutena. Aikaisempien, itselle haitallisten rutiinien tunnistaminen ja muutoksen löytäminen on tärkeää. Tähän pystymme tarjoamaan omalta puoleltamme tukea ravitsemusneuvonnan muodossa.

Riittävä kokemus on auttanut meitä vähentämään kirurgiaan liittyviä riskejä minimiin. Kokemukseen pohjautuvat käytännöt edesauttavat nopeaa leikkauksesta toipumista sekä vievät parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Tutustu Tiimimme

Tiimimme

Sairaalat

Bariatric Services suorittaa leikkauksia Viron suurimman yksityissairaalan ”Fertilitas” tiloissa, joissa meillä on oma leikkaussali, herätyshuone, potilasosasto, lääkärin ja ravitsemusterapeutin vastaanotot.

Vuoden 2021 lopussa valmistuivat isot peruskorjaukset, joiden aikana rakennettiin 4 kokonaan uutta leikkaussalia yksi juuri lihavuuskirurgian varteen. Lisäksi kaikki muut sairaalatilat, mukaan lukien potilashuoneet, uusittiin.

Sairaala tarjoaa potilaille laadukkaat ja viihtyisät tilat remontoiduissa huoneissa. Lisämaksusta koko huoneen voi varata yksityiskäyttöön, tai siellä voi majoittua yhdessä seuralaisen kanssa.

Lääketiede ja lihavuuskirurgia Virossa

TESTAA SOPIVUUTESI

Kysy lääkäriltä, sopiiko lihavuusleikkaus Sinulle