Ehdot » Bariatric Services

Bariatric Services AS, joka on rekisteröity Viron kaupparekisteriin tunnuksella 12190939, ja jonka kotipaikka on Virossa, Tallinnassa, osoitteessa Kaluri tee 5a, Haabneeme, Viro (jäljempänä Bariatric Services) tekee yhteistyötä kahden sairaalan kanssa, jossa bariatriset leikkaukset suoritetaan:

 • Pohjois-Viron aluesairaala (Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA), osoitessa J.Sütiste tee 19, Tallinn, Viro
 • Fertilitas sairaala (Fertilitas AS) osoitessa Kaluri tee 5a, Haabneeme, Viro
 1. Bariatric Servicen pääasiallinen toimiala on lihavuuden kirurgisen hoidon potilaiden neuvonta ennen leikkaushoitoa ja leikkaushoidon jälkeen. Leikkaukset suoritetaan Pohjois-Viron aluesairaalassa tai Fertilitas sairaalassa.
 2. Ennen leikkauksen varaamista, Bariatric Service pyytää Asiakkaita täyttämään vakiomallisen terveydentilaa koskevan kyselylomakkeen (jäljempänä Kyselylomake), lisäksi esittämään kuvat vastaavista kehon alueista mahdollisen lihavuuskirurgiaa seuraavan plastiikkakirurgisen leikkauksen ollessa kyseessä sekä myös kaikki muut tarvittavat tiedot leikkausta pyytäneen Asiakkaan arvioimiseksi.
 3. Asiakkaan on täytettävä Kyselylomake ja esitettävä muut vaaditut tiedot tarkasti ja täydellisesti. Asiakas tiedostaa, että tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa leikkauksen perumiseen. Bariatric Services ei ole vastuussa mistään vahingosta tai tappiosta, jota voi aiheutua Asiakkaan puutteellisesta kyselylomakkeen täyttämisestä tai täyttämättä jättämisestä ja muiden tietojen tarkasta ja täydellisestä esittämättä jättämisestä.
 4. Asiakas tiedostaa, että Bariatric Services käsittelee kaikkia Asiakkaan esittämiä tietoja ehdottoman luottamuksellisesti ja jakaa tiedot ainoastaan sairaalan henkilökunnan kanssa.
 5. Asiakkaan toimittamien esitietojen analyysin jälkeen Bariatric Services välittää Asiakkaalle kirurgin mielipiteen siitä, onko leikkaus aiheellista, potilaan terveydentilaa hyvä ja operatiivinen riski hyväksyttävää.
 6. Bariatric Services neuvoo Asiakasta ennen leikkaushoitoa ja antaa Asiakkaalle kyseisen leikkauksen kuvailun, muun muassa selvityksen leikkaukseen mahdollisesti liittyvistä riskeistä ja ohjeet leikkaukseen valmistautumisesta. Asiakkaan on pakko käydä läpi kyseinen aineisto ennen leikkausta.
 7. Bariatric Services ja Asiakas sopivat leikkaushoidon ajankohdasta.
 8. Bariatric Services lähettää Asiakkaalle vahvistuksen/laskun. Maksu on suoritettava ennen leikkausta laskun ehtojen mukaisesti.
 9. Leikkauksen hinta sisältää
 10. Leikkauksen hinta on lopullinen. Mikäli sairaalassa ilmenee yllättäviä hoitokustannuksia, asiakkaalle ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia.
 11. Bariatric Services AS ottaa täyden vastuun kaikkien ensisijaisten sairaalahoidon aikana ja leikkauksesta 30 päivän jälkeen ilmenevien komplikaatioiden hoidosta riippumatta siitä, onko Sairaala tai kirurgi vastuussa komplikaatiosta vai ei. Edellytyksenä on, että hoito on suoritettava Bariatric Services AS: n kumppani sairaaloissa: Fertilitas AS: ssä tai Pohjois-Viron lääketieteellisessä keskuksessa.
 12. Bariatric Services ottaa myös vastuun ylimääräisistä lääketieteellisistä toimenpiteistä (mukaan lukien kirurginen hoito), jotka ovat tarpeellisia tilanteissa, joissa postoperatiivinen terveydentila huonontaa merkittävästi asiakkaan elämänlaatua, paitsi odotettua alhaisempi laihtuminen tai painonnousu tai ongelmat, jotka aiheutuvat ylimääräisestä ihosta. Edellytyksenä on, että hoito on suoritettava Bariatric Services AS: n kumppani sairaaloissa: Fertilitas sairaalassa tai Pohjois-Viron lääketieteellisessä keskuksessa.
 13. Mahdollisten ylivoimaisten esteiden ilmetessä, joiden vuoksi Bariatric Servicen on peruttava tai merkittävästi muutettava varausta, Bariatric Services tarjoaa asiakkaalle vaihtoehtoisia järjestelyjä tai palauttaa maksun Asiakkaalle.
 14. Mikäli Asiakas haluaa muuttaa varausta Bariatric Servicen vahvistuksen jälkeen, Asiakkaan on ilmoitettava Bariatric Servicelle sähköpostitse haluamistaan muutoksista. Bariatric Service tekee parhaansa kyetäkseen vastaamaan pyydettyihin muutoksiin.
 15. Mikäli Asiakas peruu varauksen, Asiakkaan on ilmoitettava tästä Bariatric Servicelle sähköpostitse.
 16. Leikkausajan peruuttaminen tuo mukaan peruutusmaksun (300 euroa). Peruutusmaksu vähennetään varauksesta tehdystä maksusta ja maksun saldo palautetaan asiakkaalle 7 työpäivän kuluessa peruutuksesta.
 17. Bariatric Services vastaa koko palvelusta ja hoidosta. Kaikki hoitoa ja huoltoa koskevat vaatimukset ja valitukset on toimitettava Bariatric Services AS: lle
 18. Asiakas hyväksyy ehdot maksamalla ennakkomaksun. Ehdotuksen hyväksyminen tarkoittaa, että Asiakas on lukenut ja hyväksynyt nämä ehdot.