Tyypin 2 diabeteksen esiintyvyyden lisääntyminen liittyy lihavuuden lisääntymiseen. 85 % tyypin 2 diabeetikoista  on ylipainoisia.

Ennen ajateltiin, että kakkostyypin diabetes on pysyvä sairaus. Nyt tiedetään, että jos potilas pudottaa painoaan, verensokeri voi laskea normaaliksi. 15% painonpudotuksella enemmistö pystyy lopettamaan lääkkeet.

Elintapamuutoksilla on saatu merkittäviä tuloksia painon vähenemisestä ja glukoosiaineenvaihdunnan korjaantumisesta, mutta tulokset eivät välttämättä ole olleet pitkäaikaisia.

Tutkimukset todistaa, että lievästi tai kohtalaisesti ylipainoisten tyypin 2 diabetesta potevien potilaiden hoidossa lihavuusleikkaus on tehokkaampi hoitokeino kuin perusteelliset elämäntapamuutokset, koska se vähentää painoa pitkäaikaisesti ja pysyvästi. Kirurgista hoitoa käytettäessä pitkäaikainen painonpudotus on keskimäärin 25-30% lähtöpainosta.

Tutkimuksissa leikkauksella on saatu useimmiten diabetes remissioon selvästi pidemmäksi ajaksi kuin elintapaohjauksella ja lääkehoidolla. Leikkaus on aiemmin ollut perusteltu diabeetikoille, joiden painoindeksi on ollut vähintään 35 kg/m2, mutta uudempien kansainvälisten suositusten mukaan sitä tulisi harkita myös tyypin 2 diabeetikoille, joiden painoindeksi on 30,0-34,9 kg/m2

Mahalaukun ohitusleikkaus on paras valinta diabeetikoille.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että lievästi tai kohtuullisesti ylipainoisten tyypin 2 diabetesta potevien potilaiden hoidossa mahalaukun ohitusleikkaus on kaikkein tehokkain hoitomuoto.

75-80%:lla 2 tyypin diabetikoista on mahdollisuus diabeteksen täydelliseen remissioon mahlaukun ohitusleikkauksen jälkeen. Jäljellä olevilla potilailla diabeteslääkkeiden tarve (insuliiniyksiköt) pienenee huomattavasti, mikä parantaa verensokerin kontrollia.

Lihavuuskirurgian hyöty diabeteksen hoidossa ei perustu pelkästään painon vähenemiseen, vaan myös painosta riippumattomiin glukoosipitoisuutta pienentäviin mekanismeihin. Glukoosiarvot korjaantuvat leikkauksen jälkeen hyvin nopeasti ennen merkittävää painon vähenemistä. Suoliston rooli glukoosipitoisuuden säätelyssä on todettu merkittäväksi, ja suolistohormonien muutokset vaikuttavat edullisesti glukoosiaineenvaihduntaan. Kalorien saannin vähentyessä leikkauksen jälkeen maksan rasvoittuminen vähenee viikkojen kuluessa, minkä seurauksena insuliiniherkkyys paranee.

Lihavuusleikkausta voidaan harkita tyypin 2 diabeteksen hoidossa, jos elintapaohjauksella ja lääkehoidolla ei päästä toivottuun tulokseen. Lihavuusleikkauksesta hyötyvät erityisesti insuliiniresistentit ja jo useita diabeteslääkkeitä käyttävät diabeetikot. Leikkausta tulee harkita jo painoindeksin ollessa 30-34,9 kg/m2

Leikkauksella diabetes saadaan useimmiten remissioon useammaksi vuodeksi, jolloin diabeteskomplikaatioiden kehittyminen saattaa siirtyä vuosia eteenpäin. Leikkausajankohtaa ei kannata lykätä turhan pitkälle, koska diabetes saadaan sitä varmemmin remissioon, mitä lyhyemmän aikaa se on kestänyt ja mitä pienempi HbA1c-arvo on ennen leikkausta.

TESTAA SOPIVUUTESI

Kysy lääkäriltä, sopiiko lihavuusleikkaus Sinulle