Jos ylimääräisiä kiloja ilmaantuu huomaamattomasti ja itsestään, painon pudottaminen ja ylläpitäminen vaatii jatkuvaa tietoista ponnistelua. Painonpudotuksen värikkäässä maailmassa on yhä vaikeampaa navigoida, koska uusia menetelmiä, ruokavalioita ja lääkkeitä lisätään jatkuvasti. Tämän artikkelin tarkoituksena on antaa yleiskatsaus liikalihavuuden eri hoitomenetelmiin.

Pysyvä painonpudotus vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Ajallisesti mikä tahansa painonpudotushoito voidaan jakaa kahteen vaiheeseen: lyhytaikainen painonpudotusvaihe ja (ihanteellisesti) elinikäinen painonpudotuksen ylläpitovaihe. Ensimmäinen perustuu ensisijaisesti päivittäisten kalorien rajoittamiseen, kun taas toinen perustuu fyysiseen aktiivisuuteen, terveellisiin elämäntapoihin ja järkeviin ruokailutottumuksiin. Sekä ylimääräisten kilojen määrä että painonpudotuksen tavoite vaikuttavat menetelmän valinnassa – olipa kyseessä sitten tyytymättömyys ulkonäköön, vaikeudet päivittäisessä fyysisessä toiminnassa tai halu saada helpotusta lihavuuteen liittyviin sairauksiin. Tosielämässä syyt ovat tietysti enemmän tai vähemmän kietoutuneet toisiinsa.

Kuinka iso laihtuminen on riittävää? Yksittäistä vastausta on vaikea antaa, jos esimerkiksi puhutaan liikalihavuuden aiheuttamista sairauksista, niin ihmisen terveydentila paranee huomattavasti 10 % painonpudotuksen jälkeen. Samaan aikaan 10 %:n painonpudotus ei välttämättä aina täytä esteettisiä ja toiminnallisia tavoitteita. Pidemmälle 100 kg painavalle miehelle 10 % painonpudotus tarkoittaa normaalipainon saavuttamista, 150 kg painavalla miehellä 60 kiloa. Kuten sanottu, painonpudotustoimenpiteitä on erilaisia, alkaen pienistä muutoksista päivittäisessä ruokavaliossa ja liikuntatottumuksissa ja päättyen painoleikkaukseen.

Lihavuuden hoitoon on noin neljä tapaa: elämäntapamuutokset, lääkkeet, endoskooppinen hoito eli mahalaukun ilmapallo ja lihavuusleikkaus. Alla yritämme avata niiden sisältöä ja tehokkuutta.

Lihavuuden perushoito tai elämäntapamuutos

Perushoito tarkoittaa yksinkertaisesti liikkumista ja ruokavalion muutosta. Klassinen suositus on esimerkiksi vähentää päivittäin kulutettujen kalorien määrää 500 kcal ja harjoitella kohtuullisella teholla vähintään 150 minuuttia viikossa. Lisäksi perushoito voi sisältää neuvontaa, kognitiivis-käyttäytymisterapiaa tai osallistumista tukiryhmiin.

Julkaistujen tutkimusten perusteella keskimääräinen pitkäaikainen (yli vuoden) painonpudotus on 3-5 %, intensiivisemmissä ohjelmissa jopa 6 %.

Ensi silmäyksellä vaatimattomista tuloksista huolimatta on potilaita, jotka saavuttavat jatkuvan ja merkittävän painonpudotuksen perushoidollakin. Esimerkiksi LOOK AHEAD – tutkimuksessa joka kymmenes osallistuja menetti pysyvästi yli 15 % painostaan. Ei pidä unohtaa, että perushoito on väistämätön myös muissa painonpudotusmenetelmissä, kuten lääkkeissä tai leikkauksessa – tässäkin ruokavalio- ja liikuntatottumusten muuttaminen on väistämätöntä.

Painonpudotuslääkkeet 

Painonpudotukseen käytetään useita reseptilääkkeitä, jotka vaikuttavat ruoansulatukseen, imeytymiseen, ruokahaluun tai aineenvaihduntaan. Lääkkeiden käyttö onnistuu vain yllä kuvattujen elämäntapamuutosten yhteydessä.

Hoidon indikaatio on painoindeksi yli 30 kg/m2 tai yli 27 kg/m2, jos kyseessä on liikalihavuuden aiheuttama krooninen sairaus, esimerkiksi tyypin II diabetes. Jos painonpudotus on alle 5 % painosta 3 kuukauden sisällä hoidon aloittamisesta, on yleensä suositeltavaa keskeyttää hoito, koska valmisteiden sivuvaikutuksista johtuvat negatiiviset terveysvaikutukset voivat olla suuremmat kuin mahdolliset hyödyt. Kannattaa myös muistaa, että paino nousee hoidon lopettamisen yhteydessä, eli hoitovaikutus kestää niin kauan kuin lääkettä otetaan. Virossa laihdutuslääkkeet eivät kuulu sairaskassan alennukseen, vaikka osa niistä on alennuslääkkeiden listalla tyypin 2 diabeteksen lääkkeinä.

Yksi tämän hetken suosituimmista lääkkeistä on Semaglutide (Ozempic), jota käytetään sekä tyypin 2 diabeteksen että liikalihavuuden hoitoon. Lääkkeen painoa alentavaa vaikutusta arvioivissa tutkimuksissa potilaille annettiin 2,4 mg semaglutidia viikossa. Tämän myötä potilaat menettivät keskimäärin 12,4 % painostaan. Pienemmillä annoksilla painonpudotus on myös pienempi. Painonpudotuksen ylläpitämiseksi lääkettä tulee antaa jatkuvasti, koska sen lopettamisen jälkeen paino palautuu aikaisempiin arvoihin. Virossa saatavilla olevilla semaglutidiannosmuodoilla (0,25 mg, 0,5 mg ja 1 mg ruiskuissa) valmistajan potilaalle suositteleman viikkoannoksen (2,4 mg) hinta on noin 53 euroa viikossa eli lähes 2800 euroa vuodessa. Pienemmillä annoksilla, esimerkiksi 1 mg viikossa, hoidon kustannukset ovat alhaisemmat, mutta myös painonpudotus on pienempi. On vaikea sanoa, säilyykö semaglutidin painonpudotusvaikutus pitkällä aikavälillä, sillä tähän mennessä tutkimukset ovat rajoittuneet 2 vuoden seurantajaksoon. Sekä laihtuminen että semaglutidihoidon hinta ovat verrattavissa mahapalloon.

Reseptilääkkeiden kohdalla on tärkeää, että hoito tapahtuu lääkärin valvonnassa, ottaen huomioon sekä käyttöaiheet että vasta-aiheet.

Lihavuuden endoskooppinen hoito eli mahalaukun ilmapallo

Endoskooppisessa hoidossa yleisin menetelmä on vatsaan asetettu tai nielty ilmapallo, joka täyttää osan mahalaukun ontelosta (500-700 ml) vähentäen nälän tunnetta ja ruoka- annosten kokoa. Terapeuttisen vaikutuksen ylläpitämiseksi ilmapallo on vaihdettava 6-12 kuukauden välein. Endoskooppisen hoidon lyhyen aikavälin tehokkuudesta (6 kuukautta) on julkaistu monia tutkimuksia, keskimääräinen painonpudotus verrattuna pelkkään elämäntapahoitoon on 10-12 % painosta. Pitkäaikaisista tuloksista on vähän tietoa, esimerkiksi 1 vuoden hoidon jälkeen potilaat olivat laihtuneet 4,5 % enemmän kuin pelkkää elämäntapahoitoa saaneet potilaat.

Yli puolella potilaista paino alkaa taas nousta ilmapallon poistamisen jälkeen ja saavuttaa edellisen tason vuoden sisällä poistosta. Siksi mahapalloa ei pidetä tehokkaana pitkän aikavälin painonhallintamenetelmänä.

Bariatrinen leikkaus eli mahalaukun leikkaus/ ohitusleikkaus ja kavennusleikkaus

Muihin menetelmiin verrattuna bariatrinen kirurgia on radikaalein ja tehokkain lihavuuden hoitomenetelmä. On julkaistu monia pitkäaikaisia ​​tutkimuksia, joissa bariatrisen kirurgianpotilaat ovat menettäneet keskimäärin 25 % alkuperäisestä painostaan 10 vuotta taienemmän leikkauksen jälkeen. Tulos riippuu toimintatavasta. Pitkäaikainen painonpudotus mahalaukun ohitusleikkauksessa on suurempi kuin kavennusleikkauksessa.

Painonpudotuksen lisäksi leikkaus on tehokas menetelmä useiden liikalihavuuteen liittyvien sairauksien, kuten tyypin 2 diabeteksen tai uniapnean, hoidossa. Se on suhteellisen turvallinen leikkaus, jossa on pienempi kuolleisuus- tai komplikaatioriski kuin esimerkiksi sappirakon tai umpilisäkkeen kirurginen poisto. Nykypäivän lihavuusleikkaus on minimaalisesti invasiivinen, ja potilaat toipuvat nopeasti. Tärkeää on korostaa, että pelkkä leikkaus ei riitä, vaan myös elämäntapaterapialla on tärkeä rooli, jota varten potilasta neuvotaan ruokavaliossa ja liikkumistottumuksissa. Leikkaushoitoa voidaan harkita, jos painoindeksi ylittää 30 kg/m2 rajan ja liikalihavuuteen liittyviä sairauksia esiintyy.

Yhteenvetona on todettava, että ihanteellinen lihavuuden hoitomenetelmä, joka mahdollistaisi näin merkittävän painonpudotuksen, pitkäaikaisen tuloksen, vähän sivuvaikutuksia, olisi ei-kirurginen ja halpa – meillä ei vieläkään ole. Painonpudotusmatkan on oltava täydellinen, aloitettava ensin ja aina perushoidolla. Jos se ei tuota toivottua tulosta tavoitteiden, mieltymysten ja mahdollisuuksien perusteella, kannattaa miettiä hoitoportaiden seuraavia vaiheita – olipa kyseessä sitten lääkkeet, mahapallo tai lihavuusleikkaus.