Kliniikkamme, Bariatric Services Tallinn, on yksityisklinikka, joka on erikoistunut juuri lihavuusleikkauksiin ja tähän liittyvään ravitsemusneuvontaan. Tavoitteenamme on, että hoitamamme ihmiset voisivat elää terveemmin ja kokisivat tämän kautta elämänlaatunsa paranemista.

Leikkauksemme tehdään tunnetun Virolaisen yksityissairaalan AS Fertilitaksen tiloissa yhteistyössä sairaalan kokeneen henkilökunnan kanssa. Suuri osa Virossa tehtävistä lihavuusleikkauksita suoritetaan juuri täällä. Viime vuonna täällä tehtiin 313 lihavuusleikkausta, samalla kun muissa virolaissairaaloissa leikataan vuosittain noin 100-200 (lihavuusleikkaus) potilasta. Vuosittain tehtävien leikkausten määrän perusteella kuulumme Skandinavian ja Baltian alueen 5 suurimman Bariaatria keskuksen joukkoon.

Kansainväliset tutkimukset ovat osittaneet, että hyvää ja turvallista kirurgiaa pystyvät tarjoamaan ennen kaikkea ne kliniikat, joissa on riittävä kokemus suoritettavasta toimenpiteesä. Tutkimusten mukaan tämä merkitsee vähintään 100 leikkausta vuodessa.

Jos suunnittelet lihavuusleikkausta, sinun kannattaa tutkia ennen hoitopaikan valintaa hoitavan kirurgin ja kliniikan taustaa – miten suuri on vuosittainen leikkausten määrä, millaista jälkihoitoa ja neuvontaa on tarjolla sekä millaista palautetta potilaat ovat saamastan hoidosta antaneet.

Bariatric Services Tallinn ylilääkäri/kirurgi on tri Ilmar Kaur. Hän itse tekee yli 300 lihavuusleikkausta vuodessa ja on vuodesta 2006 lähtien leikannut enemmän kuin 2.500 ylipainosta kärsivää ihmistä. Potilaat ovat lähtöisin lähinnä Virosta ja pohjoismaista.

Tri Kaur on Viron huomattavin ja kokenein kirurgi lihavuusleikkausten alalla. Hän on Viron ainoa juuri tälle alalle omistautunut kirurgi. Tri Kaur on myöskin Viron bariatrisen ja metabolisen kirurgian yhdistyksen puheenjohtaja. Hän on ollut itse kouluttamassa sekä järjestämässä bariatriaa koskevia koulutustilaisuuksia virolaisille ja muiden maiden kirurgeille.

Meille ihmisille on oleellista, miten meidät persoonana, ihmisenä kohdataan. Merkittävä osa onnistunutta hoitoa on myös potilaan kokema hoitavan kirurgin empatiakyky ja inhimillinen välittäminen. Potilaat luonnehtivat Ilmar Kauria lämpimäksi ja välittäväksi ihmiseksi, joka selvittää asiat potilaalle ymmärrettävästi. Olemme nähneet, miten useat potilaat tahtovat ottaa häneen yhteyttä myös leikkauksen jälkeen. Usein potilaat tahtovat tulla jakamaan iloa omista onnistumisista sekä etsimään yhdessä ratkaisuja mahdollisesti mieleen nousseisiin kysymyksiin.

Hyvin suoritettu leikkaus on hoidon onnistumisen ja potilaan tyytyväisyyden kannalta hyvin oleellista. Tämä kuitenkaan yksistään se ei ratkaise koko ylipainoon, sen syntymiseen liittyvää ongelmaa. Avain pysyvään painonpudotuksen on tarvittavat muutokset potilaan ravitsemus-, ajattelu- ja liikuntatottumuksissa, elämäntavoissa kokonaisuutena. Aikaisempien, itselle haitallisten rutiinien tunnistaminen ja muutoksen löytäminen on tärkeää. Tähän pystymme tarjoamaan omalta puoleltamme tukea ravitsemusneuvonnan muodossa.

Riittävä kokemus on auttanut meitä vähentämään kirurgiaan liittyviä riskejä minimiin. Kokemukseen pohjautuvat käytännöt edesauttavat nopeaa leikkauksesta toipumista sekä vievät parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Laadukkaan työn tekeminen on meille sydämen asia.  Työmme luotettavuudesta ja laadusta kertoo myös se, että hoidamme potilaita, ihmisiä, jotka tulevat keskukseemme useista eri maista. Virolaisten potilaiden lisäksi meillä hoidetaan eniten juuri Suomesta, Norjasta, Ruotsista, Isosta-Britanniasta sekä Islannista tulevia potilaita, ihmisiä. Kyseisissä maissa terveydenhoito on korkeatasoista. Näistä maista tulevien potilaiden,ihmisten odotukset terveydenhoitopalvelun laadun osalta ovat erittäin korkeat. Tähän olemme työssämme pystyneet vastaamaan.

Jos kiinnostuksesi heräsi, pyydämme Sinua nyt ystävällisesti täyttämään lyhyen kysymyskaavakeen. Tämän auttaa Sinua löytämään vastauksen kysymykseen, sopisiko lihavuusleikkaus juuri Sinulle

  • Varmista että sähkopostiosoite on kirjoitettu oikein!
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.