Lihavuusleikkaus Virossa – vuoden 2020 tilastot

Vuonna 2020 Viron terveydenhoitolaitoksissa suoritettiin yhteensä 811 lihavuusleikkausta.

Bariatric Services AS:n kirurgien tiimi (tri Kaur ja tri Miidla) suoritti vuonna 2020 yhteensä 420 lihavuusleikkausta, joka tekee siitä Baltiassa ja Suomessa eniten lihavuusleikkauksia suorittavan tiimin.

Yleisimmät leikkausmenetelmät vuonna 2020 olivat mahalaukun kavennusleikkaus (38,5 %) ja mahalaukun ohitusleikkaus (35,5 %). mahalaukun mini-ohitusleikkaus (17 %). Muut leikkausmenetelmät –  uusintaleikkaus,  joita tehdään jo suoritetun lihavuusleikkauksen jälkeen (6,4 %) ja mahapannan asentaminen (2,4 %)  muodostivat yhteensä alle 9 % kaikista leikkauksista.

Yhteensä on Virossa vuosina 2004-2019 suoritettu 7374 lihavuusleikkausta. 

Miten kauan Virossa on suoritettu lihavuusleikkauksia?

Nykyaikainen eli laparoskooppinen lihavuuskirurgia käynnistyi Virossa Pohjois-Viron aluesairaalassa (Põhja-Eesti Regionaalhaigla), jossa vuonna 2004 suoritettiin ensimmäinen laparoskooppinen mahapannan asentaminen ja vuonna 2005 ensimmäiset mahalaukun ohitusleikkaukset sekä mahalaukun kavennusleikkaukset.

Siinä missä vuonna 2005 Virossa tehtiin yhteensä vain seitsemän leikkausta, niin seuraavina vuosina bariatrinen kirurgia siirtyi nopean kehityksen vaiheeseen. Vuonna 2013 Virossa suoritettiin yhteensä jo 677 leikkausta.

Siitä lähtien leikkausten määrä on vakiintunut noin 700-800 leikkaukseen vuodessa, joka on hieman vähemmän kuin Suomessa, missä suoritetaan noin 1000 leikkausta vodessa). 

Miten suosittua lihavuuskirurgia on Virossa lähimaihin verrattuna?

Kun tarkkaillaan leikkausten määrää miljoonaa asukasta kohti vuonna 2020, se oli Virossa (614) samalla tasolla alueen johtavien maiden Norjan (520) ja Ruotsin (532) kanssa ja merkittävästi suurempi kuin Suomessa (188) ja Tanskassa (174).

Suuren sysäyksen uuden kirurgian haaran, lihavuusleikkausten, kehitykselle Virossa antoi leikkausten rahoitus Viron sairausvakuutuskassan (Eesti Haigekassa) toimesta. Latviassa ja Liettuassa, joissa lihavuusleikkaukset aloitettiin Viron kanssa samaan aikaan, on leikkausten määrä julkisen rahoituksen puutteen tai vähyyden vuoksi 2-3 kertaa pienempi.

Bariatrinen kirurgia sai paljon myönteistä huomiota vuonna 2013, jolloin tri Ilmar Kaur valittiin Viron vuoden lääkäriksi.

Millainen on lihavuusleikkausten lääketieteellinen taso ja turvallisuus Virossa?

Viron bariatrisen ja metabolisen kirurgian seuran johtajan tri Ilmar Kaurin mukaan on huomattavaa, että Viron on houkutteleva niille ulkomaisille potilaille, joiden kotimaissa on totuttu erittäin korkeaan lääketieteelliseen tasoon. Se on tunnustus virolaiselle lääketieteelle ja suppeammin Viron bariatriselle kirurgialle.

Tri Kaurin mukaan Viron leikkauksista 90 % suoritetaan neljässä suuremmassa keskuksessa (joissa jokaisessa tehdään vähintään 100 leikkausta vuodessa) – tämä on varmasti seikka, joka mahdollistaa paremman ja turvallisemman kirurgian. Bariatric Services suorittaa suurimman osan leikkauksistaan ​​Fertilitas sairaalassa, jossa vuonna 2020 tehtiin 305 leikkausta. Toiseksi eniten leikkauksia tehtiin Pohjois-Viron Keskussairaalassa – 184 leikkausta.

Viron sairausvakuutuskassan bariatrisen kirurgian hoito-ohjeella (2016) on säädetty leikkausta edeltävät ja sitä seuraavat tarvittavat tutkimukset, konsultoinnit, jälkitarkastuskäynnit ja niiden järjestäminen Viron lihavuusleikkauspotilaille.

Lihavuusleikkausten turvallisuutta ja laatua luonnehtii leikkauksiin liittyvä kuolleisuus ja vaikeiden komplikaatioiden esiintyminen. Perioperatiivinen kuolleisuus kaudella 2004-2019  oli 0,1 % ja vaikeita komplikaatioita, jotka vaativat uusintaleikkauksen, ilmeni  1% potilaista. Näitä tuloksia voi verrata muiden maiden tietoihin. Kansainvälisesti verrattuna Viron lihavuusleikkausten laatua voi pitää erittäin hyvänä. 

Millaiset ovat yleisimmät lihavuusleikkausmenetelmät Virossa?

Historiallisesti yleisimmät leikkausmenetelmät ovat Virossa olleet mahalaukun ohitusleikkaus ja mahalaukun kavennusleikkaus.

Vuosina 2004-2016 65 % Virossa suoritetuista lihavuusleikkauksista tehtiin ohitusmenetelmää käyttämällä, mutta mahalaukun kavennusleikkauksen osuus on vuosi vuodelta kasvanut. Vuonna 2017 mahalaukun kavennusleikkausten määrä ylitti ensi kertaa ohitusleikkausten määrän. Sama suuntaus on monissa muissakin Euroopan maissa ja myös esimerkiksi USA:ssa. Syynä ovat kavennusleikkauksen leikkaustekniikan suurempi standardisointi vuosien takaiseen verrattuna ja siitä johtuen paremmat hoitotulokset. Ei kannata aliarvioida myöskään potilaiden taipumusta suosia niin sanotusti luonnollisempaa leikkausta, jonka sivuvaikutusten ja komplikaatioiden kirjo vaikuttaa mahalaukun ohitusleikkaukseen verrattuna olevan lievempi. Kuitenkin vuonna 2019 näimme jälleen trendin kääntymisen mini-ohitusleikkauksen kasvavan suosion vuoksi, ohitusleikkausten (standard ja mini-ohitus) kokonaismäärä ylitti sleeve-leikkausten määrän. Ohitusleikkaus on suurten kokemusten ja hyvien pitkäaikaisten hoitotulosten vuoksi silti edelleen lihavuusleikkausten klassikko, johon erilaisia ja uusia menetelmiä verrataan.

Yhteenvetona on lihavuusleikkaus Virossa kehittynyt kirurgian osa-alue. Leikkausten määrä väestöön nähden on Virossa maailman korkeimpia, institutionaalinen ja yksilöllinen kirurginen kokemus on suuri ja se mahdollistaa hyvän ja vakaan kirurgian laadun, jonka yksi osoittaja on meidän vuosi vuodelta kasvava ulkomaisten potilaidemme määrä.

LEIKKAUSTYYPIT & HINNAT

Katsokaa, mitä ovat lihavuusleikkausten hinnat ja soveltuvuusvaatimukset