Lihavuus11.-15. marraskuuta järjestettiin Nashvillessa Yhdysvalloissa Obesity Week 2018. Bariatric Services: sta tilaisuuteen osallistuivat kliiniset ravitsemusterapeutit Anni Laas ja Maarja Lember sekä kirurgi tri Ilmar Kaur. Kyseessä on maailman suurin ja monipuolisin lihavuutta ja sen hoitoa käsittelevä tilaisuus. Konferenssilla käsiteltävien aiheiden kirjo on laaja: lihavuuden syyt, lihavuuden vaikutus terveyteen, henkilökohtaiseen talouteen ja elämänlaatuun sekä lihavuuden hoito.

Tässä muutamia konferenssilla käsiteltyjä aiheita:

”Tervellistä lihavuutta” ei ole olemassa

Viimeaikaisten laajojen väestötutkimusten perusteella voi päätellä, että kaikenlainen ylipaino ja lihavoituminen lisäävät kuolleisuutta sydän- ja verisuonisairauksiin, ja viime vuosina paljon siteerattua lihavoitumisen paradoksia (jonka mukaan ylipainoisilla ihmisillä kuolleisuus sydänsairauksiin on pienempi kuin normaali- ja alipainoisilla) ei todellisuudessa ole olemassa.

Painon vähentäminen auttaa lihavia pienentämään sydänsairauksien ja kuolleisuuden riskiä. Samalla tärkeää on myös painon vähentämisen määrä – mitä enemmän, sitä parempi.

Antibiootit, suoliston mikrofloora ja lihavuus

Viimeisten kymmenen vuoden aikana on paljon tutkittu ihmisen suolistossa elävien mikrobien roolia painon ja terveystilan vaikuttajana. On tiedossa, että yli- ja normaalipainoisten ihmisten pieneliöstössä eriölaisten mikrobilajien osuus on erilainen. Antibioottien massamittaisen käyttöön oton kanssa maailmassa viimeisten 40 vuoden aikana on samaan aikaan käynnistynyt lihavoitumisepidemia. Konferenssissa esitellyssä tutkimuksessa todettiin, että ensimmäisen kuuden elinkuukauden aikana antibioottihoitoa saaneilla tai keisarileikkauksella syntyneillä lapsilla on myöhemmässä elämässä kohonnut lihavoitumisen riski. Ruotsissa, jossa antibiootteja käytetään 60 % vähemmän kuin USA:ssa, lihavien aikuisten osuus väestöstä on myös kolme kertaa pienempi.

Lihavuus ja perinnöllisyys

Empiirisesti ja lapsuudessa erotettujen samamunaisten kaksosparien seurantatutkimusten perusteella arvioidaan, että meidän painomme määrää 50-60 % osalta perinnöllisyys.  Geenejä, jotka vaikuttavat meidän painoomme, on ainakin kymmeniä, jos ei satoja, ja tällä hetkellä ei ole mahdollista geenianalyysin perusteella arvioida tietyn henkilön lihavoitumisriskiä. Siksi kaupallisesti tarjottaviin geenitesteihin tulee suhtautua varauksellisesti. Ne ennustavat jonkin geenin määrityksen perusteella henkilön tulevan painon, mutta niiden herkkyys ei ylitä 10 prosenttia.

Uudet, nopeasti suosiotaan kasvattavat leikkausmenetelmät

Obesity Week 2018:n kirurgisista aiheista yksi oli kiinnostava sessio, jossa tarkkailtiin erilaisia uusia mahalaukun ohitusleikkauksen eli bypass-leikkauksen muunnelmia. Mahalaukun ohitusleikkaus on ollut lihavuusleikkauksien esikuvana viimeisten 30 vuoden ajan. Samaan aikaan ovat jatkuneet sellaisten leikkausmenetelmien etsinnät, jotka mahdollistaisivat vieläkin paremman ja pysyvämmän painon vähentymisen tähänastista pienemmällä sivuvaikutusriskillä. Tästä syystä suosiotaan ovat nopeasti kasvattaneet sellaiset menetelmät kuten mini-ohitusleikkaus sekä SADI (single anastomosis duodeno-ileal bypass).