Ylipaino ei ole vain kosmeettinen ongelma. Ylipaino on myös terveysriski, varsinkin silloin, kun painon nousu on jatkuvaa.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on selvinnyt, että suurin osa kuolemaan johtavista sairauksista ovat juuri liikalihavuuteen liittyviä sairauksia. Ainoastaan tupakoimiseen liittyy liikalihavuutta suurempi ennenaikaisen kuoleman riski. Tilastoja katsellessa liikalihavuutta vähemmän ennenaikaista kuolemaa aiheuttavat esim. tartuntataudit, alkoholi, tulipalot, auto-onnettomuudet ja huumeet.

Liikalihavuus on krooninen sairaus, jonka oireet pahenevat ajan myötä. Ensimmäisessä vaiheessa ylipaino kuormittaa luita ja niveliä, aiheuttaa väsymystä,  vaikuttaa negatiivisesti hormonaaliseen tasapainoon sekä aineenvaihduntaan. Liikalihavuus  aiheuttaa elimistössä myös tulehdustilan syntymistä. Jos tässä vaiheessa tilannetta ei pysäytetä ja saada painoa normalisoitumaan, tulevaisuudessa riski sairastua  huomattavasti vakavampiin sairauksiin kasvaa.

10 mahdollista liikalihavuuteen liittyvää terveysriskiä:

1. Aikuisiän diabetes

Liikalihavuus aiheuttaa negatiivisia muutoksia hormoonitoiminnassa ja aineenvaihdunnassa. Vaikutus kohdistuu niihin soluihin, jotka reagoivat insuliiniin. Tämä näkyy insuliiniherkkyyden vähenemisenä. Syntyy insuliiniresistenssi. Tämä häiriö synnyttää hyperinsullinemiaa, esidiabetestä ja saattaa johtaa 2. tyypin eli aikuisiän diabeteksen puhkeamiseen. Samoin vähenee myös insuliinin vaikuttavuus lihaksiin ja maksaan.

Aikuisiän diabetes saattaa tämän lisäksi tuoda mukanaan tai vahvistaa myös muita terveysongelmia. Tästä esimerkkinä  sydänsairaudet, hermovauriot, aivohalvaus, munuaissairaus sekä näköongelmat. Esimerkiksi aikuisiän diabetesta sairastavalla on 2-4 kertaa suurempi riski sairastua sydänperäisiin sairauksiin verrattuna muihin ihmisiin.

2. Verenpainetauti

Painon noustessa elimistö tarvitsee enemmän verta, jotta se pystyy takaamaan soluille riittävän hapen- ja ravintoaineiden saanin. Tässä tehtävässä tarvitaan silloin korkeampaa painetta eli korkeampaa verenpainetta. Verenpaineeseen vaikutta myös rasvakudoksen erittämä hormooni leptiini.

Toisaalta verenpainetauti on itsenäinen sairaus, mutta samalla sen olemassa olo lisää myös riskiä sairastua muihin sydän- ja verisuonitauteihin. Verenpainetauti on yksi suurimmista riskitekijöistä sydämen rytmihäiriöiden, sydämen vajaatoiminnan, sydäninfarktin ja aivohalvauksen synnyssä.

3. Sydänsairaudet ja aivohalvaus

Sydän- ja verisuonitaudit ovat yksi yleisimpiä kuolinsyitä koko maailmassa. Sydänsairauksien ja aivohalvauksen riskitekijät ovat samat – verenpainetauti, korkea kolestroli ja kohonnut verensokeri – ylipaino on tässä mukana täydentävänä riskitekijänä. Tämä tarkoittaa sitä, että ylipainoisilla ihmisillä on huomattavasti suurempi todennäköisyys omata kaikkia näitä edellä mainittuja  riskitekijöitä verratuna normaalipainoisiin ihmisiin.

4. Uniapnea – unenaikaiset hengityskatkokset

Liikalihavuus vaikuttaa mekaanista puristusta diafragman, keuhkojen ja rintakehän alueella. Liiallinen rasva vähentää myös hengitysteiden laajenemis- ja venymiskykyä sekä lisää lihasvelttoutta. Nämä edellä mainitut asiat vähentävät keuhkojen tilavuutta ja vaikeuttavat hengittämistä. Hengitysvaikeudet pahenevat makuuasennossa, koska silloin vatsaontelon elimet painavat rintakehän elimiä.

Uniapneasta kärsivät ihmiset sairastuvat muita useammin aivohalvaukseen tai sydäninfarktiin. Heillä esiintyy myös muita enemmän sydämen rytmihäiriöitä, riski unenaikaiseen äkkikuolemaan on myös suurempi.

5. Maksavauriot

Ylipainon lisääntyessä maksa samalla rasvoittuu. Tämä saattaa vaurioittaa maksaa tai aiheuttaa arpikudoksen muodostumista, mitä nimitetään maksakirroosiksi. Liikalihavuus, insuliiniresistenssi ja rasvamaksa ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Rasvamaksan esiintyvyys liikalihavuudesta kärsivillä ihmisillä on viisitoista kertainen verratuna muihin ihmisiin. Silloinkin kun ihmisellä on insuliiniresistenssi ilman toisen tyypin diabetestä maksan rasvapitoisuus on tavallista korkeampi.

Ainoa tapa, miten tilaa joissain tapauksissa pystytään hoitamaan tai ainakin helpottamaan on elämäntapa muutokset. Tämä tarkoittaa oikean ruokavalion noudattamista, painon pudotusta, liikunnan lisäämistä ja alkoholin käytön välttämistä.

6. Tietyt syövät

Liikalihavuuden yhteys syöpään sairastumiseen ei ole niin selkeästi osoitettavissa kuin esim. yhteys sydänperäisiin sairauksiin ja aivohalvauksiin. Tästä huolimatta liikalihavuus saattaa lisätä tiettyihin syöpiin sairastumisen riskiä. Esimerkiksi vaihdevuosien jälkeen  ylipainoisilla naisilla esiintyy enemmän rinta- ja kohtusyöpää verratuna normaalipainoisiin naisiin. Miehillä ylipaino voi lisätä riskiä sairastua eturauhas- ja peräsuolisyöpään.

7. Hedelmättömyys ja raskauteen liittyvät ongelmat

Ylipaino vaikuttaa raskauteen, synnytykseen ja lapsivuodeaikaan.

Ylipainoisilla naisilla esiintyy paljon enemmän raskauden aikaisia ongelmia verratuna normaalipainoisiin. Suurimpia riskejä ovat raskausmyrkytyksen tai raskausdiabeteksen mahdollinen kehittyminen sekä verenpaineen kohoaminen. Ylipainoisilla äideillä on suurempi riski, että synnytys ei suju odotetusti, tarvitaan apuvälineiden käyttöä tai joudutaan turvautumaan kiireelliseen sektioon. Tähän riskiryhmään kuuluvilla äideillä on myös suurempi veritulppariski.

Liikalihavuuden ja hedelmättömyyden välillä on myös selkeä yhteys. Perheen lisäystä suunniteltaessa kannattaa jo ajoissa huolehtia ylipainon pudotuksesta. Liikalihavuuden on todettu olevan yksi yleisimmistä hedelmättömyyteen vaikuttavista syistä naisilla.

8. Suurempi riski saada COVID-19 komplikaatioita

World Obesity Federation on kirjoittanut liikalihavuutta ja COVID-19 käsitelevän muistion (1), jossa todetaan, että liikalihavuuteen liittyvät terveysongelmat lisäävät myös COVID -19 negatiivisia terveysvaikutuksia. Sairauksien kontrolli ja – ehkäisy keskukset ovat todenneet, että liikalihavuudesta kärsivillä ihmisillä on toisia suurempi riski saada COVID-19 tartunnan yhteydessä komplikaatioita.

Jos potilas joudutaan siirtämään tehohoitoon, liikalihavuus aiheuttaa lisää ongelmia. Liikalihavuudesta kärsiville potilailaille on vaikeampaa suorittaa indubaatio hengityskoneeseen yhdistämistä varten. Lisäksi tiettyjen tutkimusten tekeminen voi estyä (joillain tutkimuslaitteilla on painorajoitus). Hoitohenkilökunnan on myöskin hankalampaa toteuttaa tarvittavia asennonvaihtoja ja potilassiirtoja hyvin painaville potilaille.
(1) https://www.worldobesity.org/news/statement-coronavirus-covid-19-obesity

9. Nivelvauriot (osteoartroosi)

Kehon ylipaino aiheuttaa painetta niveliin, mikä ilmenee kipuna ja nivelten jäykkyytenä. Jokainen ylimääräinen kilo kehossa lisää polvinivelten kuormitusta neljän kilon verran ja lonkkanivelten kuormitusta kuuden kilon verran.

Tutkimuksista on selvinnyt, että kehon liiallinen rasvakudos tuottaa yhdisteitä, jotka myös aiheuttavat nivelvaurioita. Tämä merkitsee sitä, että liikalihavuus vaikuttaa nivelrikon syntyyn (osteoartroosi) sekä mekaanisen ärsytyksen kuin myös elimistön toiminnallisten rektioiden kautta. Ylipaino vaikuttaa negatiivisesti myös ääreishermoston toimintaan edesauttaen hermotulehdusten, hermonjuuritulehdusten jms syntyä.

10. Negatiivine vaikutus henkiseen hyvinvointiin

Liikalihavuus vaikuttaa myös ihmisen henkiseen hyvinvointiin. Epäonnistuneet painonpudotus yritykset laskevat usein mielialaa ja voivat vaikuttaa negatiivisesti itsetuntoon ja tätä kautta myös ihmissuhteisiin. Liikalihavuuden negatiivinen vaikutus ihmisen elämään ja sitä kautta psyykkeen voi ilmetä esim. masennuksena, unettomuutena, hermostuneisuutena sekä pakko-oireina.

Mikä ratkaisuksi – miten omia terveysriskejä pystyy vähentämään?

Liikalihavuus ei merkitse sitä, että ihminen automaattisesti tulee kärsimään kaikista edellä mainituista terveysongelmista. Kysymys on ylipainoon liittyvistä terveysriskeistä, joiden  todennäköisyyttä voidaan vähentää painoa pudottamalla.

Jos olet reilusti ylipainoinen (ylipainoa on 20 kiloa tai enemmän), sillon jo pienikin painon pudotus (5% painosta) auttaa vähentämään riskiäsi saada edellä mainittuja terveysongelmia.

Suurin ongelma ei useinkaan ole painon pudottaminen. Suurin osa ylipainoisista ihmisistä onnistuu tässä. Ongelmaksi useimmille tulee juuri pudotetun painon säilyttäminen toivotulla tasolla. Jotta painon pudottaminen pysyvästi onnistuisi, tarvitaan dietti ruokavalion rinnalle uudenlainen asenne elämään. Ensimmäinen askel tässä on realististen odotusten ja tavoitteiden asettaminen. On tärkeää, että uusista, terveellisimmistä ruokailutottumuksista ja liikunnan lisäämisestä tulee osa uudenlaista arkea.

Osalle ylipainoisista ihmisistä ruokavalion muutos ja liikunnan lisääminen yksistään ei auta saavutamaan terveyden kannalta tavoiteellista painoa. Lääkäriä kannattaa konsultoida varsinkin silloin, kun nopea ja pysyvä painon pudotus on terveydellisistä syistä erityisen tärkeää.

Jos kehon painoindeksi on yli 30, silloin on mahdollista tarkastella myös lihavuusleikkausta mahdollisena apuneinona tehokkaaseen ja kestävään painon pudotukseen.

Mitä lihavuusleikkaus käytännössä tarkoittaa?

Sana ”lihavuusleikkaus“ tarkoittaa kirurgista tomenpidettä, jonka tarkoituksena on saada “leikatuksi” myös ruokahalua ja nälän tunnetta pienemmäksi. Miten tämä on mahdollista saavuttaa? Toimenpiteessä muutetaan vatsalaukun ja ohutsuolen anatomiaa siten, että esim. nälän tunnetta aiheuttavan hormoonin greliinin eritys vähenee, paksunsuolen mikroflooraan tulee muutoksia, suoliston ja aivojen yhteistyö muuttuu yms. Kaikki nämä kehon systeemit vaikuttavat aineenvaihduntaan, ruokailuun ja tämän kautta painoon.

Minkälaisia tuloksia lihavuusleikkauksella saavutetaan?

Painonpudotus menetelmiä tieteellisiesti tutkittaessa on selvinnyt, että käytettäessä pelkästään ei-kirurgisia menetelmiä (ruokavalio ja liikunta) on keskimääräinen pitkäaikainen painonpudotus 5-6% lähtöpainosta. Jos avuksi otetaan tämän lisäksi painon pudotusta edesauttava lääkitys,  tulos saattaa olla 7-9%. Kirurgista hoitoa käytettäessä pitkäaikainen painonpudotus on 25-30% lähtöpainosta.

Tutkimuksia lihavuuskirurgian pitkäaikaisvaikutuksista painoon on tehty paljon. Esimerkiksi 87 erilisestä tutkimuksesta tehdyssä yhteenvedosta selviää, että kun vatsalaukun ohitusleikkauksesta on kulunut 10 vuotta potilaat olivat kadottaneet keskimäärin 28% ennen leikkausta olleesta painosta. Ainoastaan 3,4% potilaista oli lihonut 10 vuoden aikana niin paljon, että heidän sen hetkinen painonsa mahtui +/- 5% sisään verratuna leikkausta edeltäneeseen painoon.

Mitä terveysvaikutuksia lihavuusleikauksella saavutetaan?

 1. Elämänlaatu paranee
 2. Sydänsairauksien riski tulevaisuudessa vähenee
 3. Verenpaine normalisoituu 80% todennäköisyydellä
 4. Metaboolinen oireyhtymä katoaa 80% todennäköisyydellä
 5. Uniapnea paranee 75% todennäköisyydellä
 6. Aikuisiän diabeeteksestä kärsivillä potilailla 75-80%  verensokeriarvot normalisoituvat leikkauksen jälkeen ja lääkityksestä voidaan luopua kokonaan. Lopuilla tarvittavan lääkityksen määrä vähenee.
 7. Masennus vähenee
 8. Kolesterooliarvot madaltuvat
 9. Närästys eli refluksitauti häviää useimilla vatsalaukun ohitusleikkauksen jälkeen
 10. Migreeni kohtaukset vähenevät
 11. Alkoholista riippumaton maksa steatoosi eli rasvamaksa parenee 90% potilaista
 12. PCOS oireet vähenevät 75% potilaista
 13. Hedelmättömyydestä kärsivillä potilailla tilanne paranee huomattavasti sekä miehillä, että naisilla
 14. Luuston ja niveliin liittyvät vaivat vähenevät

Lue lisää lihavuusleikkauksista täältä

 • Varmista että sähkopostiosoite on kirjoitettu oikein!
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.